ManualCallPoint (Red) Jeweller Gebruikershandleiding

Bijgewerkt op

ManualCallPoint Jeweller is een draadloze aan de muur gemonteerde knop voor het handmatig activeren van een brandalarm. Met het apparaat kunt u een alarm activeren in een noodgeval. De knop kan opnieuw worden ingesteld met speciaal gereedschap (een sleutel) dat inbegrepen is in de kit. Het apparaat is alleen ontworpen voor installatie binnenshuis.

In tegenstelling tot de herinstelbare knoppen, is Brandalarm de standaard bedrijfsmodus van ManualCallPoint (Red) Jeweller. Meer informatie

ManualCallPoint Jeweller communiceert met de hub via het beveiligde Jeweller-protocol voor het verzenden van alarmen en gebeurtenissen. Het communicatiebereik van de hub bedraagt zonder obstakels 1.700 meter.

Functionele elementen

 1. Transparante beschermende deksel.
 2. Led-indicator.
 3. Vervangbaar breukglas.
 4. SmartBracket-montagepaneel.
 5. Knop voor sabotagebeveiliging. Wordt geactiveerd bij een poging om de behuizing van de knop van het oppervlak los te halen of van het montagepaneel te verwijderen.
 6. Aan/uit-knop.
 7. QR-code met de apparaat-ID om de knop te koppelen met een Ajax-hub.
 8. Gat voor de sleutel.
 9. Speciaal gereedschap (sleutel).

Compatibele hubs en signaalversterkers

Een compatibele Ajax-hub met de firmware OS Malevich 2.17 en hoger is vereist voor het juist werken van het apparaat.

Om de hub aan het systeem toe te voegen, maakt u een virtuele space aan in de juiste versie van de Ajax-app.

Space is beschikbaar voor apps met deze versies of hoger:

 • Ajax Security System 3.0 voor iOS;
 • Ajax Security System 3.0 voor Android;
 • Ajax PRO: Tool for Engineers 2.0 voor iOS;
 • Ajax PRO: Tool for Engineers 2.0 voor Android;
 • Ajax PRO Desktop 4.0 voor macOS;
 • Ajax PRO Desktop 4.0 voor Windows.

Werkingsprincipe

Met ManualCallPoint Jeweller kan een alarm worden geactiveerd in een noodgeval. Om een alarm activeren, tilt u het transparante deksel op (indien geïnstalleerd) en drukt u op het centrale deel (op het vervangbaar breukglas). Hierdoor beweegt het breukglas naar binnen, waardoor het alarm afgaat. Boven en onder verschijnen twee gele strepen die de status van het apparaat aangeven.

Het systeem activeert standaard de ingebouwde sirenes van branddetectoren. Er wordt dan een alarmsignaal verzonden naar de meldkamer. Gebruikers ontvangen geluidsmeldingen van het alarm in de Ajax-app. Het systeem kan worden geconfigureerd om kritieke waarschuwingen te versturen door ook werken wanneer de telefoon in de “stille” of “niet-storen” modus staat.

Het alarm blijft actief totdat de knop wordt gereset met de meegeleverde sleutel. Om te resetten steekt u de sleutel in het overeenkomstige gat.

Na het resetten is de knop klaar voor hergebruik.

Het apparaat heeft een transparante deksel om onbedoeld indrukken tijdens installatie en gebruik te voorkomen. U blijft vrij om te kiezen of u de deksel wilt installeren.

ManualCallPoint Jeweller werkt in twee modi: Brandalarm en Scenario Activering.

Modus voor brandalarm

Wanneer de knop wordt ingedrukt in de modus voor brandalarm, verzendt het systeem een alarmsignaal naar gebruikers in de app en naar de meldkamer. Het verzenden van een alarm naar de meldkamer is optioneel en kan worden geconfigureerd.

In de modus voor brandalarm wordt een alarm geactiveerd door op ManualCallPoint Jeweller te drukken, ongeacht de beveiligingsmodus van het systeem.

Modus voor Scenario Activering

In de modus Scenario Activering kunt u met ManualCallPoint Jeweller een of meer automatiseringsapparaten bedienen door op de knop te drukken.

Volg deze stappen om een acties van een automatiseringsapparataat te binden aan ManualCallPoint Jeweller:

 1. Open de Ajax-app en ga naar het tabblad Apparaten .
 2. Selecteer ManualCallPoint Jeweller in de lijst met apparaten en ga naar Instellingen door op het tandwielpictogram te klikken.
 3. Selecteer de modus  Scenario Activering in de sectie Bedrijfsmodus.
 4. Ga naar het menu Scenario’s. Als u voor de eerste keer een scenario aanmaakt, klikt u op Maak een scenario. Klik op Scenario toevoegen wanneer u al scenario’s in het systeem heeft aangemaakt.
 5. Selecteer een of meerdere automatiseringsapparaten om de actie uit te voeren.
 6. Geef de Scenarionaam en de Apparaatactie op die moet worden uitgevoerd wanneer op ManualCallPoint Jeweller gedrukt wordt:
  • Inschakelen;
  • Uitschakelen.

  De instelling Apparaatactie is niet beschikbaar bij het configureren van een scenario voor de automatiseringsapparaten die in pulsmodus werken. Tijdens het uitvoeren van het scenario sluiten/openen deze apparaten de contacten gedurende een vooraf ingestelde periode. U kunt de bedrijfsmodus en pulsduur aanpassen in de instellingen van de automatiseringsapparaten.

 7. Als u meerdere apparaten heeft geselecteerd, geef dan aan welke van deze het scenario activeren: een willekeurig apparaat uit de lijst of alle geselecteerde apparaten voor de ingestelde periode.
 8. Klik op Opslaan. Het nieuwe scenario wordt nu weergegeven in de lijst met apparaatscenario’s.

Gebeurtenissen verzenden naar de meldkamer

Het Ajax-systeem kan alarmmeldingen niet alleen naar de PRO Desktop-bewakingsapp versturen, maar ook naar de meldkamer in bestandsformaten van SurGard (Contact ID), SIA (DC-09) (SIA-DCS), ADEMCO 685 en andere protocollen.

ManualCallPoint Jeweller kan de volgende gebeurtenissen verzenden:

 1. Brandalarm of scenario/herstel.
 2. Sabotagealarm/herstel.
 3. Verlies en herstel van verbinding met de hub.
 4. Permanente deactivering en activering van de knop.

Wanneer een alarmmelding wordt ontvangen, weet de operator van de meldkamer wat er is gebeurd en waar het responsteam naartoe moet worden gestuurd. De adresseerbaarheid van Ajax-apparaten maakt het mogelijk om gebeurtenissen naar PRO Desktop of de meldkamer te sturen, inclusief het type apparaat, de naam, de beveiligingsgroep, en de virtuele ruimte. De lijst met verzonden parameters kan verschillen afhankelijk van het type meldkamer en het geselecteerde communicatieprotocol voor de meldkamer.

Het ID en apparaatnummer kunnen worden gevonden in de Statussen in de Ajax-app.

Aan het systeem toevoegen

ManualCallPoint Jeweller is niet compatibel met Hub, bedieningspanelen van derden, of ocBridge Plus en uartBridge integratiemodules.

Om ManualCallPoint Jeweller op de hub aan te sluiten, moet het apparaat zich in hetzelfde beveiligde gebouw bevinden als het systeem (binnen het bereik van het radionetwerk van de hub). Bij gebruik van de ReX of ReX 2-radiosignaalversterker, voegt u eerst het apparaat toe aan de hub en verbind het vervolgens met ReX of ReX 2 in de instellingen van de signaalversterker.

Als de hub en het apparaat met verschillende radiofrequenties werken dan zijn deze niet compatibel. Het radiofrequentiebereik van het apparaat kan per regio verschillen. We raden aan om Ajax-apparaten in dezelfde regio te kopen en gebruiken. U kunt het bereik van de radiofrequenties controleren via de technische ondersteuningservice.

Voordat u een apparaat toevoegt

 1. Installeer de Ajax-app.
 2. Maak een account aan als u die nog niet heeft.
 3. Maak een space aan, stel de nodige instellingen in en maak minstens één virtuele ruimte aan.

  Space is beschikbaar voor apps met deze versies of hoger:

  • Ajax Security System 3.0 voor iOS;
  • Ajax Security System 3.0 voor Android;
  • Ajax PRO: Tool for Engineers 2.0 voor iOS;
  • Ajax PRO: Tool for Engineers 2.0 voor Android;
  • Ajax PRO Desktop 4.0 voor macOS;
  • Ajax PRO Desktop 4.0 voor Windows.
 4. Voeg een compatibele hub toe aan de space en stel de nodige instellingen in.
 5. Zorg dat de hub aanstaat en verbonden is met het internet, via een ethernetkabel, wifi en/of een mobiel netwerk.
 6. Zorg ervoor dat de Space is uitgeschakeld en de hub niet begint met updaten door de status in de Ajax-app te controleren.

Verbinding maken met de hub

 1. Open de Ajax-app en selecteer de space waaraan u het apparaat wilt toevoegen.
 2. Ga naar het menu Apparaten en druk op Apparaat toevoegen.
 3. Geef de knop een naam, scan de QR-code of voer deze handmatig in (bevindt zich op de knop en op de verpakking). Selecteer een ruimte en een groep (als de Groepsmodus is ingeschakeld).
 4. Klik op Toevoegen.
 5. Druk op de aan/uit-knop van het ManualCallPoint Jeweller. Zodra het apparaat is toegevoegd, knippert het ledlampje één keer.

Als u ManualCallPoint Jeweller via de radiosignaalversterker verbindt, houd er dan rekening mee dat de knop niet automatisch schakelt tussen de radionetwerken van de radiosignaalversterker en de hub. U kunt ManualCallPoint Jeweller in de app handmatig aan een andere hub of signaalversterker toewijzen.

Als de hub het maximale aantal apparaat dat het kan ondersteunen heeft bereikt (dit is afhankelijk van het hub-model), ontvangt u een melding wanneer u nog een apparaat probeert toe te voegen.

Eenmaal aangesloten op de hub, verschijnt de knop in de lijst met hub-apparaten in de Ajax-app.

ManualCallPoint Jeweller werkt met één hub. Wanneer het apparaat op een nieuwe hub wordt aangesloten, stopt het met het verzenden van gebeurtenissen naar de oude hub. Door de knop aan een nieuwe hub toe te voegen, wordt het niet automatisch uit de apparatenlijst van de oude hub verwijderd. Dit moet gedaan worden via de Ajax-app.

Storingen

Wanneer een storing wordt gedetecteerd, geeft de Ajax-app een storingsteller weer op het apparaatpictogram. Alle storingen worden aangegeven in de statussen van het apparaat. Velden met storingen worden rood gemarkeerd.

Een storing wordt weergegeven als:

 • er geen verbinding met de hub of de radiosignaalversterker is via Jeweller;
 • de batterij van de knop bijna leeg is.

Pictogrammen

De pictogrammen in de app geven een aantal statussen van ManualCallPoint Jeweller weer. Om ze te bekijken:

 1. Log in bij de Ajax-app.
 2. Selecteer een space.
 3. Ga naar het tabblad Apparaten .
Pictogram Waarde

Jeweller signaalsterkte: toont de signaalsterkte tussen de hub en het stopcontact. De aanbevolen waarde is 2–3 streepjes.

Meer informatie

Laadniveau van de batterij van de detector.

Meer informatie

Storing gedetecteerd. De lijst is beschikbaar in de lijst met statussen van de knop.

Meer informatie

De knop is verbonden via een radiosignaalversterker.
De knop is ingedrukt.

Het apparaat is permanent gedeactiveerd.

Meer informatie

Detector heeft de sabotagealarmen permanent gedeactiveerd.

Meer informatie

Het apparaat is niet overgezet naar de nieuwe hub.

Meer informatie

Statussen

Het statusscherm bevat informatie over het apparaat en de bedrijfsparameters. U vindt de statussen van ManualCallPoint Jeweller in de Ajax-app:

 1. Log in bij de Ajax-app.
 2. Selecteer een space.
 3. Ga naar het tabblad Apparaten .
 4. Selecteer ManualCallPoint Jeweller in de lijst.
Parameter Waarde
Temperatur

De temperatuur van de knop.

De toegestane afwijking in de waarde tussen de app en de daadwerkelijke kamertemperatuur is 2 °C.

De waarde wordt bijgewerkt zodra het apparaat een temperatuurwijziging van minstens 1 °C signaleert.

U kunt een scenario op basis van temperatuur configureren om zo automatiseringsapparaten te besturen.

Meer informatie

Jeweller-signaalsterkte

Signaalsterkte tussen de hub of signaalversterker en de knop op het Jeweller-kanaal.

De aanbevolen waarde is 2-3 streepjes.

Verbinding via Jeweller Verbindingsstatus op het Jeweller-kanaal tussen het apparaat en de hub (of de signaalversterker:

 • Online — het apparaat is verbonden met de hub of de signaalversterker. Normale status.
 • Offline — het apparaat is niet verbonden met de hub of de signaalversterker. Controleer de verbinding van de detector.
ReX Verbindingsstatus tussen het apparaat en de signaalversterker.
Batterijlading Laadniveau van de batterij van het apparaat. Er zijn twee statussen beschikbaar:

 • OK.
 • Laag.

Zo wordt de batterijlading in de Ajax-apps weergegeven

Deksel De status van de sabotagebeveiliging van de knop die reageert op het openen of losmaken van de behuizing van het apparaat:

 • Open — De knop is verwijderd uit het SmartBracket-montagepaneel of de integriteit ervan is aangetast. Controleer de bevestiging van het apparaat.
 • Gesloten — de knop wordt geïnstalleerd op het SmartBracket-montagepaneel en de behuizing van het apparaat en het montagepaneel zijn intact. Normale status.

Meer informatie

Huidige status De status van de knop. Als het apparaat werkt in de modus voor brandalarm:

 • Alarm — de knop is ingedrukt;
 • Geen alarm — de knop is niet ingedrukt.

Als het apparaat werkt in de modus voor scenario activering:

 • Knop is ingedrukt;
 • Knop is niet ingedrukt.
Bedrijfsmodus De bedrijfsmodus van de knop. Er zijn twee statussen beschikbaar:

 • Brandalarm — verzend een alarm bij indrukken.
 • Scenario activering — bedient automatiseringsapparaten door op de knop te drukken.
Alleen lokaal alarm Indien ingeschakeld, zal een alarm van dit apparaat geen signaal naar de meldkamer sturen. Alarmen van gekoppelde branddetectoren worden wel geactiveerd ongeacht de status van deze schakelaar.
Permanente deactivering Geeft de status van de permanente deactiveringsfunctie van het apparaat weer:

 • Nee — het apparaat werkt in de normale modus en verzendt alle gebeurtenissen.
 • Volledig — het apparaat zal geen systeemopdrachten uitvoeren of deelnemen aan automatiseringsscenario’s. Het systeem zal alarmen en andere meldingen van het apparaat negeren.
 • Alleen deksel — het systeem negeert meldingen over de activering van de sabotagebeveiliging van het apparaat.

Meer informatie

Firmware Firmwareversie van ManualCallPoint Jeweller.
Apparaat-ID Apparaat-ID. Ook beschikbaar via de QR-code op de behuizing en de verpakking van de knop.
Apparaat nr. Nummer van de apparaatloop (zone).

Instellingen

Zo past u de instellingen van ManualCallPoint Jeweller aan in de Ajax-app:

 1. Ga naar het menu Apparaten .
 2. Selecteer ManualCallPoint Jeweller in de lijst.
 3. Ga naar Instellingen door op het te klikken.
 4. Stel de vereiste parameters in.
 5. Klik op Terug om de nieuwe instellingen op te slaan.
Parameter Waarde
Naam Naam van het apparaat. Kan worden gewijzigd.
Ruimte Selecteer de virtuele ruimte selecteren waaraan ManualCallPoint Jeweller is toegewezen.
Bedrijfsmodus Selecteer de bedrijfsmodus van de knop. Er zijn twee modi beschikbaar:

 • Brandalarm — verzend een alarm bij indrukken.
 • Scenario activering — bedient automatiseringsapparaten door op de knop te drukken.
Alleen lokaal alarm Indien ingeschakeld, zal een alarm van dit apparaat geen signaal naar de meldkamer sturen. Alarmen van gekoppelde branddetectoren worden wel geactiveerd ongeacht de status van deze schakelaar.
Waarschuw met een sirene
Als de brandalarmknop wordt ingedrukt Als de knop is ingeschakeld, worden alle sirenes geactiveerd die aan het systeem zijn toegevoegd.
Scenario’s Opent het menu voor het aanmaken en configureren van automatiseringsscenario’s.
Gebruikershandleiding Opent de gebruikershandleiding van ManualCallPoint Jeweller.
Permanente deactivering

Hiermee kan de gebruiker het apparaat deactiveren zonder het uit het systeem te verwijderen.

Er zijn drie opties beschikbaar:

 • Nee — het apparaat werkt in de normale modus en verzendt alle gebeurtenissen.
 • Volledig — het apparaat zal geen systeemopdrachten uitvoeren of deelnemen aan automatiseringsscenario’s. Het systeem zal alarmen en andere meldingen van het apparaat negeren.
 • Alleen deksel: het systeem negeert de meldingen van de sabotagebeveiliging van het apparaat.

Meer informatie

Apparaat ontkoppelen Koppelt ManualCallPoint Jeweller los van de hub en wist de instellingen.

Indicatie

De led-indicatie in de rechterbovenhoek van het apparaat geeft de status aan van ManualCallPoint Jeweller.

Categorie Indicatie Gebeurtenis
Alarm. De led knippert continu. De led knippert zolang het breukglas wordt ingedrukt.
Sabotagealarm. De led knippert één keer. De knop is verwijderd uit het SmartBracket-montagepaneel.
De knop inschakelen. De led knippert één keer. Houd de aan/uit-knop 1 seconde ingedrukt om de knop in te schakelen.
De knop uitschakelen. De led knippert drie keer. Houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt om de knop uit te schakelen.
Storing gedetecteerd. De led knippert continu.
Batterij bijna leeg. De led knippert eenmaal per minuut.
Batterij volledig leeg. De led knippert snel gedurende een korte tijd.

Testen van de functionaliteit

Het Ajax-systeem heeft diverse testen om de juiste installatieplaats voor de apparaten te selecteren. De testen beginnen niet meteen. De wachttijd overschrijdt echter niet de duur van de peiling-interval tussen één hub en apparaat. U kunt het peiling-interval controleren en configureren in de instellingen van de hub (HubInstellingen Jeweller of Jeweller/Fibra).

Zo voert u een test uit in de Ajax-app:

 1. Selecteer de vereiste space.
 2. Ga naar het tabblad Apparaten .
 3. Selecteer ManualCallPoint Jeweller in de lijst.
 4. Ga naar Instellingen .
 5. Selecteer Jeweller-signaalsterktetest.
 6. Voer de test uit.

Plaatsing van het apparaat

Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.

Bij de keuze waar u ManualCallPoint Jeweller wilt installeren, moet u rekening houden met welke parameters van invloed zijn op de werking:

 • Jeweller-signaalsterkte;
 • afstand tussen het apparaat en de hub of radiosignaalversterker;
 • de aanwezigheid van obstakels die het radiosignaal tussen apparaten kunnen verhinderen zoals muren, plafonds tussen verdiepingen, grote objecten in de ruimte.

ManualCallPoint Jeweller moet zich op vluchtroutes bevinden, met name op alle verdiepingen en alle uitgangen die leiden naar een uiteindelijke veilige plaats (zelfs als deze uitgangen niet als branduitgangen zijn aangeduid).

Het ManualCallPoint Jeweller moet op een hoogte van 1,4 m boven de vloer worden bevestigd, op een gemakkelijk bereikbare, goed verlichte, en opvallende plaats vrij van mogelijke obstructies. Ze moeten tegen een afstekende achtergrond worden geplaatst zodat ze gemakkelijk te herkennen zijn. Een lagere montagehoogte is aanvaardbaar als de kans groot is dat de eerste persoon die een brandalarm geeft een rolstoelgebruiker is.

Volg bij het ontwerpen van een beveiligingssysteem voor uw object altijd de plaatsingsadviezen. Het beveiligingssysteem moet door professionals worden ontworpen en geïnstalleerd. Een lijst met erkende Ajax-partners is hier beschikbaar.

Signaalsterkte

De Jeweller-signaalsterkte wordt bepaald door het aantal niet-geleverde of beschadigde datapakketten in een bepaalde periode. Het pictogram in het tabblad Apparaten geeft de signaalsterkte aan:

 • drie streepjes — uitstekende signaalsterkte;
 • twee streepjes — goede signaalsterkte;
 • eén streepje — lage signaalsterkte, een stabiele werking wordt niet gegarandeerd;
 • doorgestreept pictogram — geen signaal.

Controleer de signaalsterkte van Jeweller voordat u deze permanent installeert. Bij een signaalsterkte van één of nul streepjes kunnen wij geen stabiele werking van het beveiligingssysteem garanderen. Overweeg om het apparaat minstens 20 cm te verplaatsen zodat de signaalontvangst aanzienlijk kan verbeteren. Als het signaal slecht of onstabiel blijft nadat u het verplaatst heeft, overweeg dan om een radiosignaalversterker te gebruiken.

Waar u de detector niet kunt installeren

 1. Buiten, dit kan leiden tot valse alarmen en storingen van het apparaat.
 2. In gebouwen waar de temperatuur- en luchtvochtigheidsniveaus de toegestane limieten overschrijden, omdat dit het apparaat kan beschadigen.
 3. Dichter dan 1 meter bij de hub of een radiosignaalversterker om communicatieverlies met de hub te voorkomen.
 4. Op plaatsen met een laag signaalniveau, omdat dit kan leiden tot verbindingsverlies met de hub.
 5. Op moeilijk bereikbare of slecht verlichte plaatsen.

Installatie

Zorg, voordat u de ManualCallPoint Jeweller installeert, dat u de optimale locatie heeft gekozen en dat deze voldoet aan de eisen van deze handleiding.

Om de knop te monteren:

 1. Verwijder het SmartBracket-montagepaneel van de knop. Steek hiervoor de sleutel in het gat en schuif de montageplaat naar beneden.
 2. Plak het SmartBracket-paneel vast met dubbelzijdige tape of andere tijdelijke bevestigingsmiddelen. Plaats het montagepaneel op een verticaal oppervlak op een hoogte van 1,4 meter.

  Dubbelzijdige tape kan alleen gebruikt worden voor tijdelijke installatie. Als het apparaat alleen met tape is bevestigd, kan het op elk moment loskomen van het oppervlak en wordt de sabotagebeveiliging niet geactiveerd als het apparaat wordt verwijderd.

 3. Plaats de knop, met een gesloten transparante deksel, op het SmartBracket-montagepaneel. De led-indicator van het apparaat knippert om aan te geven dat de sabotagebeveiliging van de knop gesloten is.
 4. Voer de Jeweller-signaalsterktetest uit. Streef naar een signaalsterkte van twee of drie streepjes.
 5. Verwijder de detector uit SmartBracket.
 6. Bevestig het SmartBracket-montagepaneel stevig op alle bevestigingspunten met de meegeleverde schroeven. Een bevestigingspunt bevindt zich in het geperforeerde deel van het montagepaneel boven de sabotagebeveiliging. Als u alternatieve bevestigingsmiddelen gebruikt, let er dan op dat deze het montagepaneel niet beschadigen of vervormen.
 7. Herbevestig de knop op het SmartBracket-montagepaneel.

De sleutel heeft een gat waardoor u het handig mee kan nemen. De persoon die verantwoordelijk is voor de brandveiligheid kan de sleutel aan zijn sleutelbos dragen.

Wat te doen bij een brandalarm

NEGEER HET ALARM NOOIT! Ga er altijd van uit dat het alarm echt is en verlaat het gebouw onmiddellijk, zelfs als u twijfelt aan de oorzaak van het alarmsignaal.

 1. Open geen deuren als u er hitte of rook achter voelt. Controleer andere uitgangen en gebruik een alternatieve vluchtroute. Sluit deuren altijd achter u wanneer u het gebouw verlaat.

  Als er zware rook in een kamer binnenkomt, blijf dan dicht bij de vloer en kruip naar buiten. Adem indien mogelijk door een natte doek of probeer uw adem in te houden. Wees ervan bewust dat het inademen van rook meer dodelijke slachtoffers maakt dan brand.

 2. Evacueer zo snel als u kunt, raak niet in paniek. Bespaar tijd, laat uw spullen achter. Zet buiten een ontmoetingsplaats op voor iedereen in het gebouw. Zorg ervoor dat iedereen veilig geëvacueerd is.
 3. Bel onmiddellijk de brandweer, of vraag iemand anders te bellen. Denk eraan dat zelfs de kleinste branden zich snel kunnen verspreiden; bel de brandweer, zelfs als het alarm automatisch wordt doorgegeven aan een meldkamer.

Ga NOOIT terug naar een huis dat in brand staat.

Onderhoud

Verwijder stof, spinnenwebben en ander vuil van de behuizing van het apparaat. Gebruik zachte, droge doekjes die geschikt zijn voor het reinigen van elektronische apparatuur. Gebruik geen middelen die alcohol, aceton, benzine, of andere actieve oplosmiddelen bevatten om het apparaat te reinigen.

De voorgeïnstalleerde batterij gaat tot maximaal 7 jaar mee bij normaal gebruik (één keer per week één minuut drukken). Vaker gebruik kan de levensduur verkorten. U kunt de batterijstatus op elk gewenst moment controleren in de Ajax-app.

Garantie

De garantie op de producten van de Limited Liability Company, “Ajax Systems Manufacturing”, is 2 jaar geldig na aankoop.

Als u problemen ondervindt met de werking van het apparaat, raden wij u aan eerst contact op te nemen met de technische ondersteuning van Ajax. In de meeste de gevallen kunnen technische problemen op afstand worden opgelost.

Contact Technical Support:

Hulp nodig?

In dit onderdeel zijn gedetailleerde handleidingen en educatieve video's te vinden over alle Ajax-functies. Bovendien zijn we 24/7 beschikbaar voor wanneer u een technisch specialist nodig hebt.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: