Instrukcja użytkownika FireProtect 2 (Heat/CO) Jeweller

Zaktualizowano

FireProtect 2 (Heat/CO) Jeweller to bezprzewodowy czujnik pożarowy z wbudowaną syreną. Jest przeznaczony do montażu wewnątrz pomieszczeń. Wykrywa dym, wzrost temperatury i niebezpieczny poziom CO (tlenku węgla). Czujnik może również pracować bez huba.

Występuje w dwóch odmianach: z bateriami niewymiennymi (SB w nazwie), które działają 10 lat, oraz z wymiennymi (RB w nazwie), które działają do 7 lat.

Lista kompatybilnych hubów i podwajaczy zasięgu sygnału jest dostępna tutaj. Czujnik FireProtect 2 (Heat/CO) jest kombatybilny tylko z hubami z systemem operacyjnym OS Malevich 2.15.0 lub nowszym.

Czujnik działa jako część systemu Ajax, komunikując się z hubem za pomocą bezpiecznego protokołu radiowego Jeweller. Zasięg łączności huba wynosi do 5,577 ft w terenie pozbawionym przeszkód.

Dostępne są również wersje czujnika z innymi kombinacjami sensorów. Wszystkie czujniki pożarowe Ajax są dostępne tutaj.

Elementy funkcjonalne

 1. Panel przedni czujnika z przyciskiem Test/Wyciszenie. Aby aktywować przycisk, naciśnij środek panelu.
 2. Uchwyt montażowy SmartBracket Aby zdjąć uchwyt, obróć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
 3. Kod QR urządzenia i ID (numer seryjny). Umożliwia dodanie czujnika do systemu Ajax.
 4. Przycisk wykrywający próbę manipulacji. Wyzwala alarm przy próbie oderwania czujnika od podłoża lub zdjęcia go z uchwytu montażowego.
 5. Przycisk zasilania.
 6. Informacje o certyfikacji czujnika.
 7. Syrena.
 8. Informacja o terminie przydatności czujnika.
 9. Zielony wskaźnik LED.
 10. Żółty wskaźnik LED.
 11. Czerwony wskaźnik LED.
 12. Pierwszy termistor. Wykrywa niebezpieczną temperaturę.
 13. Drugi termistor. Wykrywa niebezpieczną temperaturę.

Zasada działania

FireProtect 2 (Heat/CO) to bezprzewodowy czujnik pożarowy przeznaczony do montażu wewnątrz pomieszczeń. Dostępny w dwóch wersjach:

 • Z bateriami niewymiennymi. Taki czujnik ma w nazwie oznaczenie SB. Żywotność wbudowanych baterii wynosi 10 lat. Po rozładowaniu baterii czujnik należy wymienić na nowy.
 • Z wymiennymi bateriami. Taki czujnik ma w nazwie oznaczenie RB. Żywotność zainstalowanych fabrycznie baterii wynosi 7 lat. Po rozładowaniu baterii można je wymienić na nowe.

Funkcja Optymalizacja żywotności baterii musi być włączona, aby zapewnić taki cykl pracy wbudowanych i fabrycznie zainstalowanych baterii.

Dowiedz się więcej

Czujnik jest wyposażony w syrenę (sygnalizator piezoelektryczny) do dźwiękowego powiadamiania o alarmach i zdarzeniach z głośnością do 85 dB (w odległości 10 ft od czujnika). Czujnik jest zawsze aktywny i reaguje na pożar 24/7, niezależnie od trybu ochrony systemu.

Alarm dymu/temperatury można łatwo odróżnić od alarmu wysokiego poziomu CO dzięki różnym wskazaniom dźwiękowym i świetlnym. Możesz dowiedzieć się więcej o typach wskazań alarmowych i zdarzeniach czujnika w części wskazania.

FireProtect 2 ma element chroniący przed manipulacją. Wykrywa on zdjęcie czujnika z uchwytu montażowego SmartBracket – czujnik reaguje sygnalizacją LED i wysyła powiadomienia do użytkowników w aplikacjach Ajax oraz do stacji monitorowania.

Urządzenia automatyzacji Ajax reagują na alarmy FireProtect 2 i wykonują działania zdefiniowane przez użytkownika za pomocą scenariuszy automatyzacji. Na przykład przekaźnik WallSwitch może wyłączyć system wentylacji i oświetlenie awaryjne w momencie wystąpienia alarmu.

Sensor сiepła

Dwa wbudowane termistory klasy A1 wykrywają gwałtowny wzrost i przekroczenie progu temperatury w FireProtect 2. Termistory tej klasy powiadamiają o alarmach w przypadku wykrycia gwałtownego wzrostu lub utrzymywania się temperatury w zakresie od 129°F do 149°F.

FireProtect 2 zgłasza przekroczenie progu temperatury, gdy tylko jej wartość przekroczy 147°F. Czujnik zgłasza szybki wzrost temperatury, jeśli w ciągu jednej minuty odczyt wzrośnie o 50°F. Jeśli odczyt temperatury gwałtownie wzrośnie o 68°F lub więcej, czujnik natychmiast włącza alarm.

Sensor CO (tlenku węgla)

FireProtect 2 ma sensor chemiczny, który wykrywa niebezpieczne poziomy tlenku węgla. Zasada działania sensora opiera się na wykrywaniu tlenku węgla poprzez reakcję chemiczną. Wewnątrz sensora znajduje się roztwór elektrolitowy. Po osiągnięciu określonego poziomu tlenku węgla następuje reakcja chemiczna. Czujnik odczytuje to zdarzenie i przekształca je w alarm.

Czujnik uruchamia alarm, gdy poziom CO osiągnie:

 • 50 ppm (0,005%) lub więcej — w czasie nie dłuższym niż 90 minut.
 • 100 ppm (0,01%) lub więcej — w czasie nie dłuższym niż 40 minut.
 • 300 ppm (0,03%) lub więcej — w czasie nie dłuższym niż 3 minuty.

Stężenie CO o wartości 400 ppm (0,04%) w ciągu trzech godzin może zagrażać życiu. Czujnik przestaje ostrzegać o niebezpiecznym poziomie tlenku węgla, gdy jego stężenie spadnie do 40 ppm (0,004%).

Przycisk Test/Wyciszenie

Aby aktywować przycisk Test/Wyciszenie, naciśnij lekko dłonią środek panelu przedniego. Użyj odpowiedniego przedmiotu (uchwytu mopa), jeśli nie możesz dosięgnąć czujnika ręką. Test/Wyciszenie to mechaniczny przycisk umieszczony pod przednim panelem czujnika.

Przycisk pełni kilka funkcji:

 • W trybie normalnym uruchamia autotest urządzenia.
 • W przypadku alarmu wycisza alarm czujnika lub połączony alarm wszystkich czujników pożarowych w systemie na 10 minut.
 • W przypadku usterki lub niskiego poziomu baterii wycisza dźwięk i wskazania diody LED na 12 godzin.

Funkcji zdalnego wyciszania należy używać wyłącznie w zasięgu wzroku sensora CO.

Alarmy połączonych czujników pożarowych*

Wszystkie czujniki pożarowe z linii produktów FireProtect 2 obsługują funkcję połączonych alarmów. Funkcja ta aktywuje wbudowane syreny wszystkich czujników pożarowych w systemie, gdy tylko przynajmniej jeden z nich wykryje alarm. Syreny czujników FireProtect 2 są uruchamiane w ciągu 20 sekund od wykrycia alarmu. Syreny FireProtectFireProtect Plus są aktywowane w odstępie czasu odpytywania czujnika określonego w ustawieniach Jeweller (lub Jeweller/Fibra), ale nie później niż w ciągu 60 sekund.

Czujniki FireProtect 2 mają różne sygnalizacje dźwiękowe i świetlne typów alarmów, aby ułatwić użytkownikom ich rozróżnienie. W przypadku połączonego alarmu wszystkie czujniki FireProtect 2 wskazują dokładnie typ alarmu wykrytego przez czujnik inicjujący. Czujnik inicjujący dodatkowo sygnalizuje alarm za pomocą diody LED. Natomiast czujniki FireProtect i FireProtect Plus powiadamiają o wszystkich typach alarmów tym samym dźwiękiem.

*Funkcja alarmu połączonych czujników pożarowych nie jest certyfikowana zgodnie z normami EN 14604 i EN 50291.

Wysyłanie zdarzeń do CMS

System Ajax może przesyłać zdarzenia i alarmy do aplikacji monitorującej PRO Desktop, a także do Centralnej Stacji Monitorowania (CMS) w formatach SurGard (Contact ID), SIA DC-09 (ADM-CID), ADEMCO 685 i innych protokołach. Lista obsługiwanych protokołów jest dostępna tutaj.

Adresowalność urządzeń Ajax pozwala na wysyłanie do PRO Desktop lub do CMS nie tylko zdarzeń, ale także typu i nazwy urządzenia, pomieszczenia oraz przypisanej do grupy ochrony. Lista przekazywanych parametrów może się różnić w zależności od CMS i wybranego protokołu komunikacyjnego.

ID i numer obwodu (strefy) czujnika są dostępne w Stanach czujnika.

Dodawanie do systemu

Przed dodaniem urządzenia

 1. Zainstaluj aplikację Ajax.
 2. Utwórz konto, jeśli jeszcze go nie masz.
 3. Dodaj do swojej aplikacji hub zgodny z czujnikiem. Skonfiguruj wymagane ustawienia i utwórz co najmniej jedno wirtualne pomieszczenie.
 4. Upewnij się, że hub jest włączony i ma dostęp do internetu przez sieć Ethernet, Wi-Fi i/lub sieć komórkową. Można to zrobić w aplikacji Ajax lub sprawdzając wskaźnik LED huba — zapala się na biało lub zielono.
 5. Upewnij się, że hub nie aktualizuje się i jest rozbrojony, sprawdzając jego status w aplikacji Ajax.

Tylko PRO lub użytkownik z uprawnieniami do konfigurowania systemu może podłączyć urządzenie do huba.

Aby móc połączyć się z hubem, czujnik powinien znajdować się w obszarze zasięgu sieci radiowej huba. Aby umożliwić działanie przez podwajacz zasięgu sygnału radiowego, najpierw podłącz czujnik do huba, a następnie do podwajacza zasięgu. Możesz to zrobić w ustawieniach podwajacza zasięgu sygnału w aplikacjach Ajax.

Jak podłączyć FireProtect 2 do huba

 1. Otwórz aplikację Ajax.
 2. Wybierz hub, jeśli jest ich kilka lub jeśli używasz aplikacji Ajax PRO.
 3. Przejdź do karty Urządzenia . Naciśnij Dodaj urządzenie.
 4. Wprowadź nazwę urządzenia.
 5. Zeskanuj kod QR lub wprowadź identyfikator ręcznie. Kod QR znajduje się na tylnej części obudowy (pod uchwytem montażowym) oraz na opakowaniu urządzenia. Identyfikator urządzenia można znaleźć pod kodem QR.
 6. Wybierz wirtualne pomieszczenie i grupę ochrony (jeśli włączony jest tryb grupowy).
 7. Kliknij Dodaj; rozpocznie się odliczanie.

  Jeśli do huba dodano już maksymalną liczbę urządzeń, to przy próbie dodania urządzenia użytkownik otrzyma powiadomienie o przekroczeniu limitu urządzeń. Liczba urządzeń podłączonych do huba zależy od modelu centrali.

 8. Włącz czujnik, przytrzymując przycisk zasilania przez 3 sekundy. Żądanie połączenia z hubem jest wysyłane tylko wtedy, gdy czujnik jest włączony. Jeśli czujnik nie połączy się z hubem, spróbuj ponownie za 5 sekund.

  Czujnik nie może połączyć się z hubem, jeśli działają one na różnych częstotliwościach radiowych. Zakres częstotliwości radiowej urządzeń może się różnić w zależności od regionu sprzedaży. W celu uzyskania informacji na temat zakresu częstotliwości pracy urządzeń należy skontaktować się ze wsparciem technicznym.

Po podłączeniu FireProtect 2 pojawi się na liście urządzeń huba w aplikacji Ajax. Aktualizacja stanu urządzenia zależy od interwału odpytywania określonego w ustawieniach Jeweller lub Jeweller/Fibra. Domyślną wartością jest 36 sekund.

FireProtect 2 działa tylko z jednym hubem. Po podłączeniu do nowego huba czujnik przestaje wysyłać polecenia do starego. Po dodaniu do nowego huba FireProtect 2 nie jest usuwany z listy urządzeń starego huba. Trzeba to zrobić ręcznie w aplikacjach Ajax.

Działanie autonomiczne

Czujniki FireProtect 2 mogą być używane autonomicznie bez podłączania do huba Ajax. W takim przypadku czujnik powiadamia o pożarze lub niebezpiecznym poziomie CO za pomocą wbudowanej syreny i diody LED. Użytkownicy nie otrzymują powiadomień o aplikacjach Ajax, w tym Ajax Translator lub PRO Desktop. Funkcja Alarmy połączonych czujników pożarowych jest również niedostępna w tym trybie pracy.

W celu korzystania z czujki w trybie autonomicznym należy wykonać następujące czynności:

 1. Wybierz optymalną lokalizację dla czujnika, postępując zgodnie z zaleceniami zawartymi w rozdziale Wybór miejsca instalacji.
 2. Zamontuj czujnik na uchwycie SmartBracket zgodnie z opisem w sekcji Instalacja.
 3. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć czujnik.
 4. Uruchom autotest za pomocą przycisku Test/Wyciszenie. Naciśnij środkową część panelu przedniego i przytrzymaj przez 1,5 sekundy.

Podczas autotestu FireProtect 2 powiadamia o każdym kroku za pomocą wbudowanej syreny i wskaźnika diody LED. Po zakończeniu autotestu wskaźnik LED wyłącza się, a czujnik działa autonomicznie.

W przypadku alarmu należy nacisnąć przycisk Test/Wyciszenie lub usunąć przyczynę alarmu, aby wyciszyć syrenę.

Wskazanie

Diody LED i wbudowana syrena czujnika mogą informować o alarmach, a także o określonych stanach czujnika.

Sygnalizacja LED Dźwięk wskazanie Zdarzenie Uwagi
Czerwona dioda LED miga w sposób ciągły. Pikanie syreny jest zsynchronizowane ze wskazaniami LED. Alarm spowodowany przez:

 • gwałtowny wzrost temperatury;
 • przekroczenie progu temperatury.

Czujnik przestaje alarmować, gdy tylko zostaną wyeliminowane źródła alarmu.

Ponadto można wyciszyć alarm, naciskając przycisk Test/Wyciszenie lub w aplikacji Ajax.

Sygnalizacja LED i dźwiękowa zostają wznowione, jeżeli źródło alarmu jest nadal wykrywane po upływie czasu wyciszenia (10 minut).

Czerwona dioda LED miga 3 razy co 3 sekundy. Syrena pika 3 razy co 3 sekundy jednocześnie ze wskazaniami LED. Alarm niebezpiecznego poziomu CO (tlenku węgla).

Czujnik przestaje alarmować, gdy tylko poziom CO spadnie poniżej 50 ppm.

Można też wyciszyć alarm, naciskając przycisk Test/Wyciszenie lub w aplikacji Ajax. Alarmu nie można wyciszyć, jeśli poziom CO przekracza 300 ppm.

Sygnalizacja LED i dźwiękowa zostają wznowione, jeżeli źródło alarmu jest nadal wykrywane po upływie czasu wyciszenia (10 minut).

Nie. Krótkie, niskie piknięcie. Zakaz wyciszenia alarmu.

Dźwięk jest odtwarzany po naciśnięciu przycisku Test/Wyciszenie.

Alarmu nie można wyciszyć, jeśli poziom CO przekracza 300 ppm.

Czerwona dioda LED miga co 4 sekund. Nie. Wyciszony alarm. Czujnik przestaje alarmować, gdy tylko zostanie wyeliminowane źródło alarmu.
Czerwona dioda LED miga 2 razy. Nie. Powroty systemu po alarmie. Jeśli źródło alarmu zostanie usunięte, czujnik jest przywracany automatycznie.
Żółta dioda LED zapala się na 1 sekundę. Nie.

Alarm po wykryciu manipulacji.

Czujnik zdjęty z uchwytu montażowego SmartBracket.

Zielona dioda LED zapala się na 1 sekundę. Nie. Czujnik jest zainstalowany w uchwycie montażowym SmartBracket. Zapala się po wyzwoleniu zabezpieczenia przed manipulacją.
Zielona, żółta i czerwona dioda LED zapalają się kolejno, a następnie gasną. Nie. Włączenie czujnika. Aby włączyć czujnik, przytrzymaj przycisk zasilania przez 1 sekundę.
Zielona, żółta i czerwona dioda LED zapalają się jednocześnie, a następnie gasną. Nie. Wyłączenie czujnika. Aby wyłączyć czujnik, przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy.
Zielona dioda LED świeci się stale. Nie. Połączenie z hubem w toku. Sygnalizacja wyłącza się po podłączeniu czujnika do huba.
Zielona dioda LED miga 6 razy. Nie. Czujnik został usunięty z huba. Sygnalizacja włącza się, gdy czujnik odbierze informację, że został usunięty z huba.
Zielona dioda LED miga raz na minutę. Nie. Zasilanie czujnika działa prawidłowo.

Sygnalizacja jest obecna, gdy czujnik jest włączony i status zabezpieczenia przed manipulacją jest OK (czujnik jest zainstalowany na uchwycie montażowym SmartBracket).

Nie ma żadnego wskazania, gdy czujnik przełącza się w tryb testu siły sygnału Jeweller.

Żółta dioda LED miga 2 razy co minutę. Co minutę syrena pika 2 razy jednocześnie ze wskazaniami LED. Wykryto awarię.

Wszystkie usterki są wyświetlane w stanach czujnika w aplikacjach Ajax. Pola z usterkami są zaznaczone na czerwono.

Czujnik wymaga naprawy; skontaktuj się z naszym wsparciem technicznym.

Żółta dioda LED miga raz na minutę. Syrena pika jednocześnie ze wskazaniami LED co minutę. Niski stan naładowania baterii.

Baterie można wymienić tylko w czujniku z wymiennymi bateriami (oznaczenie RB w nazwie). Czujnik z bateriami niewymiennymi (oznaczenie SB w nazwie) po wyczerpaniu baterii powinien być wymieniony na nowy.

Jak wymienić baterie FireProtect 2 RB (Heat/CO)

Żółta dioda LED miga stale. Nie. Bateria jest całkowicie rozładowana.

Baterie można wymienić tylko w czujniku z wymiennymi bateriami (oznaczenie RB w nazwie). Czujnik z bateriami niewymiennymi (z oznaczeniem SB w nazwie) po wyczerpaniu baterii powinien być wymieniony na nowy.

Jak wymienić baterie FireProtect 2 RB (Heat/CO)

Czerwona dioda LED miga 5 razy, a następnie miga jeszcze 3 razy, ale wolniej. Syrena wyemituje 5 sygnałów dźwiękowych, a następnie 3 dłuższe sygnały. Trwa wykonywanie autotestu. Ponadto test można uruchomić, naciskając przycisk Test/Wyciszenie lub w ustawieniach czujnika w aplikacji Ajax.
Żółta dioda LED miga 3 razy co minutę. Syrena emituje 3 sygnały dźwiękowe co minutę. Upłynął okres eksploatacji urządzenia.

Urządzenie jest używane od ponad 10 lat. Czułość jego sensorów mogła się zmniejszyć.

Zalecamy wymianę tego czujnika na nowy.

Jeśli alarm temperatury wystąpi w tym samym czasie co alarm niebezpiecznego poziomu CO, czujnik rozpocznie sygnalizację pierwszego alarmu.

Testowanie czujnika

Test działania

Test pozwala sprawdzić stan sensorów czujnika. Można go uruchomić na dwa sposoby: poprzez naciśnięcie Test/Wyciszenie oraz w aplikacjach Ajax.

Jeśli czujnik jest w stanie alarmu, autotest nie jest dostępny.

Aby uruchomić test za pomocą przycisku Test/Wyciszenie znajdującego się na środku panelu przedniego, należy go nacisnąć i przytrzymać przez 1,5 sekundy.

Aby uruchomić test w aplikacji Ajax:

 1. Otwórz aplikację Ajax.
 2. Wybierz hub, jeśli jest ich kilka lub jeśli używasz aplikacji Ajax PRO.
 3. Przejdź do menu Urządzenia .
 4. Wybierz FireProtect 2 (Heat/CO).
 5. Przejdź do ustawień, klikając ikonę kółka zębatego .
 6. Kliknij pole Autotest.

Po rozpoczęciu testu czerwona dioda czujnika miga 5 razy, a następnie jeszcze 3 razy. Jednocześnie ze wskazaniami LED syrena czujnika pika 5 razy, a potem jeszcze 3 razy, ale dłużej. Po zakończeniu testu użytkownicy otrzymują powiadomienie o stanie czujnika w aplikacjach Ajax.

Czujnik powiadamia również o wyniku testu dźwiękiem i sygnalizacją LED. W przypadku niepowodzenia testu i wykrycia awarii czujnik zaczyna sygnalizować awarię po 3 sekundach od rozpoczęcia testu — żółta dioda LED miga dwukrotnie, a syrena pika jednocześnie ze wskazaniami LED.

Autotest nie rozpoczyna się natychmiast, ale nie później niż 30 sekund po naciśnięciu przycisku Test/Wyciszenie lub uruchomieniu z aplikacji Ajax.

Jeśli podczas autotestu czujnik nie emituje dźwięków, a diody LED się nie świecą, to czujnika nie należy używać. Skontaktuj się z naszym Wsparciem technicznym.

Testowanie w miejscu instalacji

System Ajax udostępnia kilka testów pozwalających wybrać odpowiednie miejsce do instalacji urządzeń. Dla FireProtect 2 dostępny jest test siły sygnału Jeweller. Test określa siłę i stabilność sygnału w planowanej lokalizacji urządzenia.

Aby uruchomić test w aplikacji Ajax:

 1. Wybierz hub, jeśli jest ich kilka lub jeśli używasz aplikacji Ajax PRO.
 2. Przejdź do menu Urządzenia .
 3. Wybierz FireProtect 2 (Heat/CO).
 4. Przejdź do ustawień, klikając ikonę kółka zębatego .
 5. Uruchom Test siły sygnału Jeweller.
 6. Przeprowadź test, postępując zgodnie z podpowiedziami aplikacji.

Test nie rozpoczyna się natychmiast, ale czas oczekiwania nie przekracza czasu trwania jednego interwału odpytywania czujnika. Domyślna wartość to 36 sekund. Interwał odpytywania czujnika można zmienić w menu Jeweller lub Jeweller/Fibra w ustawieniach huba.

Ikony

Ikony przedstawiają niektóre stany urządzenia. Są wyświetlone w aplikacjach Ajax na karcie Urządzenia .

Ikona Znaczenie

Siła sygnału Jeweller między czujnikiem a hubem lub podwajaczem zasięgu sygnału radiowego. Zalecana wartość to dwie lub trzy kreski.

Dowiedz się więcej

Poziom naładowania baterii urządzenia.

Dowiedz się więcej

Włączona jest funkcja Połączone alarmy czujników pożarowych.

Dowiedz się więcej

Czujnik działa w trybie Zawsze aktywny.

Ikona jest wyświetlana stale. FireProtect 2 jest zawsze aktywny i reaguje na pożar 24/7, niezależnie od trybu ochrony systemu.

Dowiedz się więcej

Czujnik działa poprzez podwajacz zasięgu sygnału radiowego.

Czujnik jest permanentną wyłączony.

Dowiedz się więcej

Czujnik wykrył gwałtowny wzrost temperatury.
Czujnik wykrył przekroczenie progu temperatury.
Czujnik wykrył niebezpieczny poziom CO (tlenku węgla).
Czujnik został wyjęty z uchwytu montażowego SmartBracket lub w inny sposób naruszono integralność obudowy. Sprawdź mocowanie czujnika.
Syrena czujnika odtwarza dźwięk alarmu.

Upłynął okres eksploatacji czujnika.

Urządzenie jest używane od ponad 10 lat. Czułość jego sensorów mogła się zmniejszyć. Zalecamy wymianę tego czujnika na nowy.

Wykryto awarię. Lista usterek jest dostępna w Stanach czujnika.

Czujnik ma wyłączone wyzwalanie zdarzeń ochrony przed manipulacją.

Dowiedz się więcej

Stany

Stany zawierają informacje o urządzeniu i jego parametrach pracy. Stany FireProtect 2 (Heat/CO) są widoczne w aplikacjach Ajax. Aby uzyskać do nich dostęp:

 1. Otwórz aplikację Ajax.
 2. Wybierz hub, jeśli jest ich kilka lub jeśli używasz aplikacji Ajax PRO.
 3. Przejdź do karty Urządzenia .
 4. Wybierz urządzenie z listy.

Aplikacje Ajax wyświetlają trzy parametry temperatury FireProtect 2. Pierwsza pokazuje temperaturę pokojową w pomieszczeniu, w którym zainstalowany jest czujnik. Pozostałe dwa (Przekroczony próg temperatury i Gwałtowny wzrost temperatury) pokazują, czy wykryto zmiany temperatury związane z pożarem. Wartości te mogą odbiegać od temperatury otoczenia.

Parametr Znaczenie
Temperatura

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w którym zainstalowano FireProtect 2, jest mierzona w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita w zależności od ustawień aplikacji.

W stanie normalnym wartość temperatury jest wyświetlana w kolorze czarnym.

Wraz ze wzrostem temperatury pole jest podświetlane na czerwono.

Siła sygnału Jewellera

Siła sygnału Jeweller między FireProtect 2 a hubem lub podwajaczem zasięgu sygnału radiowego.

Zalecana wartość to dwie lub trzy kreski.

Jeweller to protokół używany do przesyłania zdarzeń i alarmów FireProtect 2.

Połączenie przez Jeweller Status połączenia pomiędzy FireProtect 2 a hubem lub podwajaczem zasięgu sygnału radiowego przez protokół Jeweller:

 • Online — przekaźnik jest podłączony do huba lub podwajacza zasięgu sygnału radiowego. Stan normalny.
 • Offline — brak połączenia pomiędzy czujnikiem a hubem lub podwajaczem zasięgu sygnału radiowego. Sprawdź połączenie z czujnikiem.
Stan naładowania akumulatora Poziom naładowania baterii urządzenia:

 • OK — baterie czujnika są wystarczająco naładowane. Stan normalny.
 • Rozładowana bateria — baterie czujnika są rozładowane.

Gdy baterie są rozładowane, użytkownicy i CMS otrzymują powiadomienie.

Po wysłaniu powiadomienia o niskim poziomie baterii czujnik może pracować jeszcze przez miesiąc w normalnych warunkach. W przypadku alarmu naładowanie baterii wystarcza do zapewnienia 4 minut działania sygnalizacji dźwiękowej i LED.

Jak pokazywany jest stan naładowania baterii

Kalkulator żywotności baterii

Baterie można wymienić tylko w czujniku z wymiennymi bateriami (oznaczenie RB w nazwie). Czujnik z bateriami niewymiennymi (oznaczenie SB w nazwie) po wyczerpaniu baterii powinien być wymieniony na nowy.

Jak wymienić baterie FireProtect 2 RB (Heat/CO)

Obudowa Stan zabezpieczenia czujnika przed manipulacją, które reaguje na oderwanie urządzenia od powierzchni lub otwarcie obudowy:

 • Otwarta czujnik został wyjęty z uchwytu montażowego SmartBracket lub w inny sposób naruszono integralność obudowy. Sprawdź mocowanie czujnika.
 • Zamknięty czujnik jest zainstalowany w uchwycie montażowym SmartBracket. Integralność obudowy urządzenia i uchwytu montażowego nie są zagrożone. Stan normalny.

Dowiedz się więcej

Przekroczono próg temperatury Stan alarmu przy przekroczeniu progu temperatury:

 • Nie stan normalny, czujnik nie wykrywa przekroczenia progu temperatury.
 • Alarm czujnik wykrył przekroczenie progu temperatury.

W przypadku wykrycia przekroczenia progu temperatury pole tekstowe podświetla się na czerwono.

Dowiedz się więcej

Gwałtowny wzrost temperatury Alarm gwałtownego wzrostu temperatury:

 • Nie stan normalny, czujnik nie wykrywa gwałtownego wzrostu temperatury.
 • Alarm czujnik wykrył gwałtowny wzrost temperatury.

W przypadku wykrycia gwałtownego wzrostu temperatury pole tekstowe podświetla się na czerwono.

Dowiedz się więcej

Wysoki poziom tlenku węgla CO Poziom CO (tlenku węgla) w pomieszczeniu, w którym zainstalowany jest FireProtect 2:

 • Nie poziom CO jest normalny.
 • Alarm czujnik wykrył niebezpieczny poziom CO.

W przypadku wykrycia niebezpiecznego poziomu CO pole tekstowe podświetli się na czerwono.

Dowiedz się więcej

Permanentna dezaktywacja Pokazuje status funkcji permanentna dezaktywacji urządzenia:

 • Nie urządzenie działa w trybie normalnym.
 • Tylko obudowa powiadomienia z elementu zapobiegającego manipulacji czujnika są wyłączone.
 • Całkowicie czujnik nie wykonuje poleceń systemowych, nie uczestniczy w scenariuszach automatyzacji, nie wysyła powiadomień o alarmach, usterkach i innych zdarzeniach do systemu CMS i użytkowników systemu. W takim przypadku czujnik będzie nadal pracować autonomicznie i sygnalizować alarmy za pomocą wbudowanej syreny.

Dowiedz się więcej

Oprogramowanie Wersja oprogramowania sprzętowego FireProtect 2.
ID urządzenia ID (numer seryjny) FireProtect 2. Widoczny również na obudowie czujnika (pod uchwytem montażowym) pod kodem QR oraz na opakowaniu.
Nr urządzenia Numer obwodu (strefy) FireProtect 2. Zdarzenia są wysyłane do CMS z tym numerem.

Ustawienia

Aby zmienić ustawienia FireProtect 2 (Heat/CO) w aplikacji Ajax:

 1. Otwórz aplikację Ajax.
 2. Wybierz hub, jeśli jest ich kilka lub jeśli używasz aplikacji Ajax PRO.
 3. Przejdź do karty Urządzenia .
 4. Wybierz urządzenie z listy.
 5. Przejdź do Ustawień, klikając ikonę kółka zębatego .
 6. Ustaw wymagane ustawienia.
 7. Kliknij Powrót, aby zapisać ustawienia.
Ustawienia Znaczenie
Nazwa

Nazwa czujnika jest wyświetlana na liście wszystkich urządzeń huba, w SMS-ach i powiadomieniach o zdarzeniach.

Aby zmienić nazwę, kliknij pole tekstowe.

Nazwa może zawierać do 12 znaków cyrylicy lub do 24 znaków łacińskich.

Pomieszczenie

Wybór wirtualnego pomieszczenia, do którego przypisany jest FireProtect 2.

Nazwa pomieszczenia jest wyświetlana w treści SMS-ów i w powiadomieniach o zdarzeniach.

Kliknij to pole, aby zmienić pomieszczenie.

Alarm z syreną
Jeśli przekroczono próg temperatury Gdy ta opcja jest włączona, podłączone do systemu syreny Ajax są uruchamiane w momencie wykrycia przez czujnik przekroczenia progu temperatury.
Po wykryciu szybkiego wzrostu temperatury Gdy ta opcja jest włączona, podłączone do systemu syreny Ajax są uruchamiane w momencie wykrycia przez czujnik gwałtownego wzrostu temperatury.
Po wykryciu tlenku węgla CO Gdy ta opcja jest włączona, podłączone do systemu syreny Ajax są uruchamiane w momencie zarejestrowania przez czujnik niebezpiecznego poziomu CO.
Test siły sygnału Jewellera

Przełączenie czujnika w tryb testu siły sygnału Jeweller. Test pomaga określić optymalne miejsce instalacji FireProtect 2.

Test pokazuje poziom sygnału pomiędzy czujnikiem a hubem lub podwajaczem zasięgu sygnału radiowego za pośrednictwem protokołu bezprzewodowej transmisji danych Jeweller.

Zalecana wartość to dwie lub trzy kreski.

Dowiedz się więcej

Autotest urządzenia

Uruchamia autotest czujnika.

Dowiedz się więcej

Instrukcja użytkownika Otwiera instrukcję użytkownika FireProtect 2 w aplikacji Ajax.
Permanentna dezaktywacja Umożliwia wyłączenie urządzenia bez usuwania go z systemu. Dostępne są trzy opcje:

 • Nie urządzenie działa w trybie normalnym.
 • Tylko obudowa powiadomienia z elementu zapobiegającego manipulacji czujnika są wyłączone.
 • Całkowicie czujnik nie wykonuje poleceń systemowych, nie uczestniczy w scenariuszach automatyzacji, nie wysyła powiadomień o alarmach, usterkach i innych zdarzeniach do systemu CMS i użytkowników systemu. W takim przypadku czujnik będzie nadal pracować autonomicznie i sygnalizować alarmy za pomocą wbudowanej syreny.

Dowiedz się więcej

Usuń urządzenie Usuwa sparowanie FireProtect 2 z hubem i jego ustawienia.

Ustawienia optymalizacji żywotności baterii

Funkcja Optymalizacja żywotności baterii służy do oszczędzania baterii czujnika. Jest ona dostępna tylko dla hubów w wersji systemu operacyjnego OS Malevich 2.14 lub nowszym z podłączonymi czujnikami FireProtect 2. Opcja ta jest domyślnie wyłączona.

Gdy funkcja Optymalizacja żywotności baterii jest włączona, hub zwiększa interwał pingowania dla czujników FireProtect 2.

Funkcja ta nie wpływa na czas dostarczania powiadomień alarmowych.

Aby wyłączyć funkcję Optymalizacji żywotności baterii:

 1. Otwórz aplikację Ajax.
 2. Wybierz hub z podłączonymi czujnikami FireProtect 2.
 3. Przejdź do:

  HubUstawienia Opcje systemoweUstawienia czujników pożarowych.

 4. Wyłącz funkcję Optymalizacji żywotności baterii.
 5. Kliknij Powrót, aby zapisać ustawienia.

Jeśli funkcja Optymalizacji żywotności baterii jest wyłączona:

 • FireProtect 2 SB (Heat/CO) żywotność fabrycznie wbudowanej baterii wynosi 5 lat (zamiast 10).
 • FireProtect 2 RB (Heat/CO) żywotność fabrycznie zainstalowanej baterii wynosi 3,5 roku (zamiast 7).

Wybór miejsca instalacji

Czujnik przeznaczony jest wyłącznie do montażu wewnątrz pomieszczeń.

Obszar zasięgu jednego czujnika FireProtect 2 (Heat/CO) wynosi 538–646 sq. ft, w zależności od rodzaju pomieszczenia.

Czujnik nadaje się do instalacji w pomieszczeniach, w których w normalnych warunkach dochodzi do wydzielania gazów/oparów/dymu, na przykład w garażu, kuchni czy kotłowni. Czujnik umieszcza się na środku sufitu w odległości 12″ od opraw oświetleniowych, żyrandoli lub innych elementów dekoracyjnych, które mogą zakłócić wykrywanie alarmu.

Jeśli na suficie są belki wystające na 12″ lub więcej, czujniki należy instalować w każdym odstępie między nimi. Jeżeli belki wystają o mniej niż 12″, dopuszcza się montaż na belce w centralnej części sufitu.

W przedpokojach lub wąskich korytarzach czujniki powinny być instalowane w odległości nie większej niż 24.6 ft od siebie.

Jeśli sufit jest nachylony, czujnik instaluje się w odległości 23.6″ od górnego punktu sufitu. Aby wybrać miejsce montażu, należy narysować linię prostą w dół od szczytu sufitu. Następnie należy narysować linię prostopadłą od tej linii do pochyłej części sufitu. Czujnik instaluje się w tym miejscu.

Nie zalecamy montażu czujnika na ścianie. Ten sposób instalacji jest dopuszczalny, jeśli blisko rozmieszczone belki lub inne przeszkody utrudniają montaż czujnika. Montaż na ścianie jest możliwy tylko wtedy, gdy czujnik zostanie umieszczony w odległości 6–12″ pod sufitem, ale nad otworami drzwiowymi.

Podczas instalacji na ścianie należy upewnić się, że diody LED są widoczne dla użytkownika. Oznacza to, że FireProtect 2 musi być zainstalowany „do góry nogami”.

Przy wyborze lokalizacji czujnika należy wziąć pod uwagę parametry wpływające na jego działanie:

 • poziom sygnału Jewellera.
 • Odległość między czujnikiem a hubem.
 • Obecność przeszkód dla transmisji sygnału radiowego – ściany, stropy, duże obiekty znajdujące się w pomieszczeniu.

Podczas projektowania systemu Ajax dla obiektu warto stosować się do zaleceń dotyczących rozmieszczenia. System alarmowy musi być zaprojektowany i zainstalowany przez specjalistów. Lista autoryzowanych partnerów Ajax jest dostępna tutaj.

Poziom sygnału

Poziom sygnału Jeweller jest określany na podstawie stosunku liczby niedostarczonych/uszkodzonych pakietów danych do wszystkich wymienianych między hubem a czujnikiem w określonym czasie. Poziom sygnału jest wskazywany przez ikonę na karcie Urządzenia :

 • Trzy kreski doskonały poziom sygnału.
 • Dwie kreski dobry poziom sygnału.
 • Jedna kreska niski poziom sygnału; nie gwarantuje stabilnego działania.
 • Przekreślona ikona brak sygnału; stabilna praca nie jest gwarantowana.

Sprawdź poziom sygnału Jeweller w miejscu instalacji. Jeśli poziom sygnału jest niski (jedna lub zero kresek), nie można zagwarantować stabilnego działania urządzenia. W takim przypadku należy przenieść urządzenie. Zmiana położenia nawet o 8 inches może znacznie poprawić odbiór sygnału.

Jeśli poziom sygnału jest nadal niski lub niestabilny po zmianie położenia, użyj podwajacza zasięgu sygnału radiowego.

Nie instaluj czujnika

 • Na zewnątrz. Może to doprowadzić do awarii czujnika.
 • W miejscach, gdzie poziom sygnału Jeweller jest niski lub niestabilny. Może to spowodować utratę połączenia.
 • W pomieszczeniach o temperaturze i wilgotności przekraczających dopuszczalne granice. Może to doprowadzić do awarii czujnika.
 • W miejscach z szybką cyrkulacją powietrza, na przykład w pobliżu wentylatorów, otwartych okien lub drzwi. Może to zakłócać wykrywanie pożaru.
 • Naprzeciwko obiektów, których temperatura nagle się zmienia, na przykład przy grzejnikach elektrycznych lub gazowych. Może to prowadzić do fałszywych alarmów.
 • W rogach pomieszczenia. Może to zakłócać wykrywanie pożaru.
 • W łazienkach, pod prysznicem lub w innych miejscach, gdzie temperatura szybko się zmienia. Może to prowadzić do fałszywych alarmów.
 • W pobliżu opraw oświetleniowych, dekoracji i innych elementów wnętrza, które mogą zakłócać cyrkulację powietrza w pomieszczeniu. Może to zakłócać wykrywanie pożaru.
 • Na powierzchniach, które są zwykle cieplejsze lub zimniejsze niż reszta pomieszczenia, na przykład pułapki dachowe. Wahania temperatury mogą zakłócać wykrywanie pożaru.
 • Na dużej wysokości lub w trudno dostępnym miejscu. Dostęp do przycisku Test/Wyciszenie jest wymagany do wyciszenia alarmu i przetestowania czujnika, jeśli jest on używany bez podłączenia do huba.

Instalacja

Upewnij się, że wybrane miejsce instalacji jest optymalne i zgodne z wymaganiami niniejszej instrukcji.

To urządzenie powinno być instalowane wyłącznie przez odpowiedniego specjalistę.

Aby zainstalować czujnik:

 1. Zdejmij uchwyt montażowy SmartBracket z czujnika. Aby zdjąć uchwyt, obróć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
 2. Przytwierdź uchwyt SmartBracket do powierzchni za pomocą dwustronnej taśmy klejącej lub innych tymczasowych elementów mocujących. Na uchwycie montażowym znajduje się znak UP (góra), który wskazuje prawidłowe położenie.

  Użyj dwustronnej taśmy klejącej tylko do tymczasowego mocowania. Urządzenie przymocowane za pomocą taśmy klejącej może w każdej chwili odkleić się od powierzchni, co może spowodować uszkodzenie urządzenia w przypadku upadku.

 3. Uruchom Test siły sygnału Jeweller. Zalecana wartość to dwie lub trzy kreski.

  Jeśli poziom sygnału to jedna kreska lub mniej, nie można zagwarantować stabilnego działania systemu. Rozważ zmianę lokalizacji urządzenia, gdyż przesunięcie nawet o 8 inches może znacząco poprawić poziom sygnału. Jeśli poziom sygnału jest nadal niski lub niestabilny po zmianie położenia, użyj podwajacza zasięgu sygnału radiowego.

 4. Zdejmij czujnik z uchwytu montażowego.
 5. Przytwierdź uchwyt montażowy SmartBracket za pomocą dołączonych wkrętów, wykorzystując wszystkie punkty mocowania. W przypadku stosowania innych elementów łączących należy upewnić się, że nie uszkodzą one ani nie zdeformują uchwytu montażowego.
 6. Umieść czujnik w uchwycie montażowym SmartBracket.
 7. W razie potrzeby dostosuj umiejscowienie czujnika.

Po zakończeniu montażu należy wykonać autotest czujnika.

Działania podejmowane w przypadku alarmu pożarowego (ciepło)

NIGDY NIE IGNORUJ ALARMU! Przyjmij, że jest to prawdziwy alarm pożarowy i musisz natychmiast ewakuować się z pomieszczenia, nawet jeśli masz wątpliwości co do przyczyn sygnału alarmowego.

 1. Nie otwieraj drzwi, jeśli czujesz za nimi ciepło lub dym. Sprawdź pozostałe wejścia i skorzystaj z innej drogi ucieczki. Wychodząc, zamknij za sobą wszystkie drzwi.

  Jeśli do pokoju dostanie się silny dym, trzymaj się blisko podłogi i wyczołgaj do wyjścia. Jeśli to możliwe, oddychaj przez mokrą szmatkę lub wstrzymaj oddech. Należy pamiętać, że więcej osób umiera wskutek zatrucia dymem niż w pożarze.

 2. Ewakuuj się tak szybko, jak to możliwe, nie panikuj. Nie trać czasu i nie pakuj swoich rzeczy osobistych. Ustal punkt ewakuacyjny na zewnątrz dla wszystkich osób w budynku. Sprawdź, czy wszyscy bezpiecznie się wydostali.
 3. Natychmiast wezwij straż pożarną lub poproś o to kogoś w pobliżu. Pamiętaj, że nawet najmniejszy pożar może szybko się rozprzestrzenić, więc nie wahaj się wezwać straż pożarną. Wezwij straż pożarną, nawet jeśli alarm jest automatycznie przesyłany do stacji monitorowania.

NIGDY nie wracaj do płonącego domu.

Środki, które należy podjąć w przypadku alarmu CO

 1. Natychmiast otwórz wszystkie drzwi i okna, aby przewietrzyć pomieszczenie, jeśli jest to bezpieczne.

  NIGDY NIE IGNORUJ ALARMU! Gdy otworzysz drzwi i okna w celu przewietrzenia, poziom CO może spaść do akceptowalnego poziomu, a alarm może zostać wyłączony do czasu przybycia pomocy. Rozwiązanie problemu może być tymczasowe. Należy zidentyfikować i wyeliminować źródło CO.

 2. Przestań używać i wyłącz wszystkie urządzenia zasilane paliwem, jeśli to możliwe.
 3. Opuść teren, pozostawiając otwarte drzwi i okna.

  OSTRZEŻENIE: Jeśli słyszysz alarm CO, oznacza to, że wykryto niebezpieczny poziom tlenku węgla. Zawsze ewakuuj się z pomieszczeń, nawet jeśli nie masz pewności co do przyczyny alarmu CO.

 4. W przypadku wystąpienia bólu głowy i nudności należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Objawy te mogą być wynikiem zatrucia tlenkiem węgla, dlatego koniecznie poinformuj o tym lekarza.
 5. Zadzwoń na infolinię dostawcy gazu lub innego paliwa. Umieść numer w widocznym miejscu.
 6. Unikaj ponownego wchodzenia do pomieszczeń do czasu wyłączenia alarmu.

  Jeśli alarm został wyciszony za pomocą przycisku Test/Wyciszenie (dla poziomu CO poniżej 300 ppm), sprawdź poziom CO w aplikacji Ajax. Jeśli wejście do pomieszczenia jest bezpieczne, ponownie naciśnij przycisk Test/Wyciszenie, aby sprawdzić poziom CO.

  Z wszelkich funkcji zdalnego wyciszania (np. przez aplikację Ajax) korzystaj tylko wtedy, gdy widzisz przed sobą czujnik CO.

 7. Nie używaj ponownie urządzeń zasilanych paliwem lub gazem, dopóki nie sprawdzą ich licencjonowani instalatorzy lub specjaliści.

Czujnik tlenku węgla

Zatrucia tlenkiem węgla występują regularnie: co roku ginie wiele osób, a jeszcze więcej z tego powodu cierpi na problemy zdrowotne. CO jest niewidocznym, bezwonnym, pozbawionym smaku i niezwykle toksycznym gazem. CO powstaje podczas spalania takich paliw jak benzyna, olej napędowy, węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny/gaz płynny, parafina, drewno, węgiel drzewny itp. Brak tlenu szybko wpływa na serce i mózg, ponieważ czerwone krwinki w płucach pochłaniają CO szybciej niż tlen.

Najczęstsze przyczyny wysokiego poziomu CO w pomieszczeniach:

 • Pozostawione pracujące silniki samochodowe, generatory itp. w zamkniętych pomieszczeniach (np. w garażu).
 • Nieprawidłowo lub źle zainstalowane urządzenia zasilane paliwem.
 • Zablokowane lub uszkodzone otwory wentylacyjne lub kominy/przewody kominowe.
 • Szczelność pomieszczeń, w których zainstalowane są urządzenia zasilane paliwem lub kominki.
 • Zła wentylacja w pomieszczeniach z przenośnymi grzejnikami gazowymi/parafinowymi.

WAŻNE: Alarm CO nie zastępuje prawidłowej instalacji, obsługi i konserwacji urządzeń zasilanych paliwem. Obejmuje to odpowiednią wentylację i układy wydechowe.

Ważny jest również czas ekspozycji na CO. Niski poziom przez długi czas (np. 150 ppm przez 90 minut) może powodować takie same objawy jak wysoki poziom CO przez krótki czas (np. 300 ppm CO przez 30 minut). Poniższa tabela pokazuje, jak różne poziomy stężenia CO wpływają na ludzki organizm.

FireProtect 2 może nie zapobiec przewlekłym skutkom narażenia na tlenek węgla i nie będzie w pełni chronić osób z grupy wysokiego ryzyka.

Stężenie CO w powietrzu, ppm Przybliżony czas inhalacji i konsekwencje
35 Maksymalne dopuszczalne stężenie dla ciągłej ekspozycji w dowolnym 8-godzinnym okresie (zgodnie z Occupational Safety and Health Association; OSHA).
150 Lekki ból głowy po 1,5 godziny.
200 Lekki ból głowy, zmęczenie, zawroty głowy i nudności po 2-3 godzinach.
400 Czołowe bóle głowy w ciągu 1-2 godzin, zagrażające życiu po 3 godzinach.
800 Zawroty głowy, nudności i drgawki w ciągu 45 minut. Utrata przytomności w ciągu 2 godzin. Śmierć w ciągu 2-3 godzin.
1 600 Ból głowy, zawroty głowy i nudności w ciągu 20 minut. Śmierć w ciągu 1 godziny.
3 200 Ból głowy, zawroty głowy i nudności w ciągu 5-10 minut. Śmierć w ciągu 25-30 minut.
6 400 Ból głowy, zawroty głowy i nudności w ciągu 1-2 minut. Śmierć w ciągu 10-15 minut.
12 800 Śmierć w ciągu 1-3 minut.

Pomimo tego, że ludzie zdają sobie sprawę, że nie czują się dobrze, są tak zdezorientowani przez oddziaływanie tlenku węgla, że ​​nie są w stanie wezwać pomocy ani też opuścić pomieszczenia, aby uratować swoje życie. Liczne przypadki zatrucia tlenkiem węgla pokazują, że w pierwszej kolejności narażone są dzieci i zwierzęta domowe.

Awarie

W przypadku wykrycia usterki FireProtect 2 (na przykład brak połączenia z hubem), licznik awarii jest wyświetlany w polu urządzenia w aplikacjach Ajax.

Wszystkie usterki są wyświetlane w sekcji Stany czujnika. Pola z usterkami są zaznaczone na czerwono.

Urządzenie może zgłaszać awarie do agencji ochrony, a także informować użytkowników za pomocą powiadomień push i SMS-ów.

Usterki FireProtect 2 (Heat/CO)

 • Brak połączenia z hubem lub podwajaczem zasięgu sygnału radiowego.
 • Obudowa czujnika jest otwarta.
 • Niski stan naładowania baterii.
 • Upłynął okres eksploatacji urządzenia.
 • Awaria sprzętowa (uszkodzenie jednego lub więcej sensorów czujnika).

Konserwacja

Czujnik ma system autotestu i nie wymaga interwencji użytkownika ani instalatora. Zalecamy okresowe przeprowadzanie autotestu w celu zapoznania użytkowników z dźwiękiem alarmu i sygnalizacją LED.

Urządzenia FireProtect 2 podłączone do hubów Ajax generalnie nie wymagają rutynowego testowania. Wszystkie podłączone urządzenia są stale monitorowane pod kątem ewentualnych usterek, niskiego stanu baterii i sygnałów EOL.

Zalecamy jednak wszystkim użytkownikom okresowe testowanie urządzeń FireProtect 2 (raz w miesiącu)*, aby umożliwić mieszkańcom budynku zapoznanie się z sygnałami alarmu pożarowego systemu.

*Należy pamiętać, że lokalne przepisy mogą wymagać częstszych testów (np. cotygodniowych).

Czyść na bieżąco obudowę czujnika z kurzu, pajęczyn i innych zanieczyszczeń. Używaj miękkiej, suchej ściereczki, odpowiedniej do pielęgnacji sprzętu. Do czyszczenia urządzenia nie należy używać żadnych substancji zawierających alkohol, aceton, benzynę i inne aktywne rozpuszczalniki.

Okres eksploatacji czujnika wynosi 10 lat. Po tym okresie czułość sensorów maleje. Zalecamy wymianę czujnika na nowy w celu zapewnienia nieprzerwanej ochrony przeciwpożarowej w obiekcie.

Wersja czujnika z wymiennymi bateriami (oznaczenie RB w nazwie) działa na fabrycznie zainstalowanych bateriach do 7 lat. Po rozładowaniu baterii można je wymienić na nowe.

Czujnik z bateriami niewymiennymi (oznaczenie SB w nazwie) po wyczerpaniu baterii powinien być wymieniony na nowy.

Upewnij się, że baterie są zainstalowane z prawidłową polaryzacją. Polaryzacja jest oznaczona wewnątrz obudowy. Wykonaj autotest za pomocą aplikacji Ajax lub poprzez naciśnięcie przycisku Test/Wyciszenie po wymianie baterii w celu sprawdzenia poprawności działania czujnika.

Uwagi

Należy unikać sytuacji wymienionych w poniższych tabelach. Mogą one wpływać na niezawodność czujnika CO w krótkim lub długim okresie.

Sytuacje, których należy unikać

Sytuacja Możliwe konsekwencje
Zanieczyszczenie metalami alkalicznymi Znaczące zmiany w charakterystyce sensora, gdy jest on zanieczyszczony metalami alkalicznymi, zwłaszcza słoną wodą.
Narażenie na wysokie stężenia powszechnych (niekwaśnych) gazów Narażenie na wysokie stężenia powszechnych gazów, takich jak amoniak, może powodować nieodwracalne zmiany. Unikać długotrwałego narażenia lub stosowania materiałów opakowaniowych, które mogą generować gazy.
Wpływ lotnych związków organicznych (LZO) Długotrwałe uwalnianie następujących LZO może prowadzić do nieodwracalnych zmian:

 • styren (powszechnie stosowany w blistrach i tackach do pakowania);
 • α-pinen (występujący w niektórych rodzajach farb drukarskich).

Unikaj umieszczania FireProtect 2 w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w których mogą znajdować się gazy LZO.

Nadmierna ekspozycja sensora na opary alkoholu lub acetonu może spowodować jego tymczasową awarię.

Kontakt z wodą Zamoczenie sensora w wodzie lub zachlapanie go wodą może wpłynąć na jego właściwości.

Sytuacje, których należy bezwzględnie unikać

Sytuacja Możliwe konsekwencje
Narażenie na opary silikonu Awaria sensora spowodowana kontaktem z klejami silikonowymi, produktami do pielęgnacji włosów lub gumą/pastą na bazie silikonu.
Kondensacja rosy Zablokowanie drogi dyfuzji gazu lub uszkodzenie membrany sensora. Należy unikać silnej kondensacji rosy, która występuje przez dłuższy czas wewnątrz lub na powierzchni sensora.
Narażenie na siarkowodór lub kwas siarkowy Korozja elementów sensora, powodująca jego uszkodzenie.
Obecność pyłu i mgły olejowej Zatkanie wewnętrznej struktury sensora spowodowane bardzo wysokim stężeniem pyłu lub mgły olejowej.

Dodatkowe uwagi dotyczące instalacji

Sensor wymaga tlenu do prawidłowego działania i uzyskania właściwości opisanych w niniejszej instrukcji. Sensor nie będzie w prawidłowy sposób w środowisku o zerowej zawartości tlenu.

Pełny zestaw

Do FireProtect 2 RB (Heat/CO)

 1. FireProtect 2 RB (Heat/CO) Jeweller
 2. Uchwyt montażowy SmartBracket
 3. Zestaw instalacyjny
 4. 2 baterie CR123A (zainstalowane)
 5. Krótka instrukcja

Do FireProtect 2 SB (Heat/CO)

 1. FireProtect 2 SB (Heat/CO) Jeweller
 2. Uchwyt montażowy SmartBracket
 3. Zestaw instalacyjny
 4. Krótka instrukcja

Gwarancja

Gwarancja dla produktów Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” jest ważna 2 lata po zakupie.

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, zalecamy najpierw skontaktować się z działem wsparcia technicznego Ajax. W większości przypadków problemy techniczne można rozwiązać zdalnie.

Wsparcie techniczne

Potrzebujesz pomocy?

W tej sekcji znajdziesz szczegółowe instrukcje i filmy edukacyjne na temat wszystkich funkcji systemu Ajax. A jeśli potrzebujesz pomocy specjalisty technicznego, jesteśmy dostępni non stop (24/7).

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: