Instrukcja użytkownika Ajax SpaceControl

Zaktualizowano

Ajax SpaceControl to miniaturowy brelok z zabezpieczeniem przed przypadkowym uruchomieniem. Można go użyć do uzbrojenia lub rozbrojenia systemu alarmowego Ajax, aktywacji trybu nocnego lub wywołania alarmu.

Ponieważ komunikacja jest dwukierunkowa, użytkownik wie, czy system odebrał polecenie Ajax SpaceControl.

Działając jako część systemu Ajax, brelok jest połączony z hubem za pomocą bezpiecznego protokołu Jeweller. Ponadto brelok może być wykorzystywany do sterowania dowolną centralą alarmową innej firmy poprzez moduł integracji uartBridge lub ocBridge Plus.

Konfiguracja breloka odbywa się za pomocą aplikacji mobilnej na smartfony z systemem iOS i Android lub aplikacji internetowej.

Elementy funkcjonalne

ajax spacecontrol
 1. Przycisk uzbrajania systemu
 2. Przycisk rozbrajania systemu
 3. Przycisk trybu nocnego
 4. Przycisk alarmowy (uruchamia alarm)
 5. Wskaźniki świetlne
 6. Otwór do zamocowania breloka

Przyciski mogą być przypisane, o ile brelok jest używany z hubem lub Ajax uartBridge. Obecnie nie jest dostępna funkcja modyfikacji poleceń (i dezaktywacji) przycisków breloka przy korzystaniu z huba Ajax.

Korzystanie z breloka

Maksymalna odległość połączenia pomiędzy brelokiem a hubem — 1300 metrów. Odległość tę zmniejszają ściany, stropy i wszelkie obiekty utrudniające transmisję sygnału.

Ajax SpaceControl współpracuje tylko z jednym systemem alarmowym (Ajaх lub innej firmy poprzez moduł integracji). Po podłączeniu breloka do nowego systemu alarmowego przestanie on współpracować z poprzednim systemem. Brelok nie zostanie jednak automatycznie usunięty z listy urządzeń huba.

Brelok umożliwia:

 • Uzbrojenie systemu — naciśnij przycisk
 • Włączenie trybu nocnego — naciśnij przycisk
 • Rozbrojenie systemu — naciśnij przycisk
 • Włączenie alarmu — naciśnij przycisk

Aby wyłączyć uruchomiony system alarmowy (syrenę), naciśnij przycisk trybu rozbrojenia na breloku.

Ochrona przed przypadkowym uruchomieniem jest dostępna w urządzeniach Ajax SpaceControl z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 5.54.1.0 lub nowszej.

Sygnalizacja działania

Brelok zgłasza swój stan dopiero po naciśnięciu dowolnego przycisku.

Rodzaj i kolor wskazań breloka zależy od wersji oprogramowania sprzętowego urządzenia. Wersję oprogramowania sprzętowego można sprawdzić w aplikacji AjaxUrządzenia brelok. Informacje o wersji oprogramowania sprzętowego są wyświetlane na samym dole.

Wskazanie Zdarzenie
4 zielone diody LED breloka migają 6 razy Brelok nie jest zarejestrowany w żadnym systemie alarmowym
2 zielone diody LED obok naciśniętego przycisku zaświecą się jeden raz Polecenie z breloka zostało przesłane do systemu alarmowego.

Oprogramowanie sprzętowe w wersji 3.16 lub starszej

Dioda LED obok naciśniętego przycisku mignie szybko 4 razy na zielono

Oprogramowanie sprzętowe w wersji 3.18 lub nowszej

Środkowa dioda LED świeci się krótko na czerwono

Polecenie nie zostało przekazane, ponieważ system alarmowy jest za daleko i nie może odebrać polecenia.
2 diody LED obok przycisku zaświecą się dwukrotnie na zielono. Następnie 4 diody LED breloka zamigają 6 razy na zielono. Brelok został usunięty z urządzeń systemu alarmowego
Środkowa dioda LED świeci się na zielono przez kilka sekund Podłączenie breloka do systemu alarmowego

Oprogramowanie sprzętowe w wersji 3.18 lub nowszej

Środkowa dioda LED świeci się na zielono przez około pół sekundy

System wykonał polecenie breloka.

Oprogramowanie sprzętowe w wersji 3.18 lub nowszej

Środkowa dioda LED świeci się na czerwono przez około pół sekundy

System nie wykonał polecenia z breloka — weryfikacja integralności jest włączona w systemie, a jedno z urządzeń jest uszkodzone

Czym jest kontrola integralności systemu?

Oprogramowanie sprzętowe w wersji 3.16 lub starszej

Po głównym wskazaniu środkowa dioda LED zapala się raz na zielono i stopniowo gaśnie.

Oprogramowanie sprzętowe w wersji 3.18 lub nowszej

Po głównym wskazaniu środkowa dioda LED zapala się raz na czerwono i stopniowo gaśnie.

Należy wymienić baterię w breloku. W tym przypadku polecenia z breloka są przekazywane do systemu alarmowego.

Wymiana baterii

Oprogramowanie sprzętowe w wersji 3.16 lub starszej

Ciągłe, krótkie miganie diody LED na zielono

Oprogramowanie sprzętowe w wersji 3.18 do 3.52

Ciągłe, krótkie miganie diody LED na czerwono.

Breloki z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 3.53 i nowszych nie działają, gdy poziom naładowania baterii jest niedopuszczalnie niski, nie przekazują poleceń do huba i nie informują o tym za pomocą diody LED

Poziom naładowania baterii jest niedopuszczalnie niski. Bateria wymaga wymiany.

W tym trybie działania polecenia z breloka nie są przekazywane do systemu alarmowego.

Wymiana baterii

Podłączenie breloka do systemu Ajax

Łączność z hubem

Przed rozpoczęciem podłączenia:

 1. Postępując zgodnie z zaleceniami instrukcji huba, zainstaluj aplikację Ajax na swoim smartfonie. Utwórz konto użytkownika, dodaj hub do aplikacji i utwórz przynajmniej jedno pomieszczenie.
 2. Przejdź do aplikacji Ajax.
 3. Włącz hub i sprawdź połączenie internetowe (poprzez kabel Ethernet i/lub sieć GSM).
 4. Upewnij się, że hub jest rozbrojony i nie jest aktualizowany, sprawdzając jego status w aplikacji mobilnej.

Tylko użytkownicy z uprawnieniami administratora mogą dodać urządzenie do huba.

Podłączanie breloka do huba:

 1. Wybierz opcję Dodaj urządzenie w aplikacji Ajax.
 2. Nadaj urządzeniu nazwę, zeskanuj/zapisz ręcznie kod QR (znajdujący się wewnątrz obudowy, na uchwycie baterii i opakowaniu) i wybierz pomieszczenie.
 3. Wyierz Dodaj — rozpocznie się odliczanie.
 4. Naciśnij jednocześnie przycisk trybu uzbrojonego i przycisk alarmowy — na breloku zacznie migać środkowa dioda LED. Aby doszło do wykrycia i nawiązania połączenia, brelok musi znajdować się w zasięgu sieci bezprzewodowej huba (w tym samym strzeżonym obiekcie).

Podłączony brelok pojawi się na liście urządzeń huba w aplikacji.

Podłączenie breloka do systemu alarmowego innej firmy

Aby połączyć brelok z centralką alarmową innej firmy za pomocą modułu integracji Ajax uartBridge lub Ajax ocBridge Plus, należy postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi danego urządzenia.

Stany

 1. Urządzenia
 2. Ajax SpaceControl
Parametr Wartość
Stan naładowania akumulatora Poziom naładowania baterii urządzenia. Dostępne są dwa stany:

 • ОК
 • Bateria rozładowana

Jak poziom naładowania baterii jest pokazywany w aplikacjach Ajax

Ochrona przed przypadkowym naciśnięciem Wskazuje metodę zabezpieczenia przed przypadkowym uruchomieniem:

 • Wyłączone
 • Długie naciśnięcie
 • Naciśnij dwukrotnie

Funkcja jest dostępna dla breloków z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 5.54.1.0 lub nowszej

Status połączenia z podwajaczem zasięgu ReX Wyświetlany, jeśli brelok działa za pośrednictwem ReX
Alarm napadowy Status przycisku alarmowego
Permanentna dezaktywacja Wyświetla status urządzenia: aktywne lub całkowicie wyłączone przez użytkownika
Aktualizacja Wersja oprogramowania sprzętowego breloka. Nie ma możliwości zmiany oprogramowania sprzętowego.
ID urządzenia Identyfikator urządzenia
Nr urządzenia Numer pętli (strefy) urządzenia

Konfigurowanie breloka

 1. Urządzenia
 2. Ajax SpaceControl
 3. Ustawienia
Ustawienie Wartość
Nazwa Nazwa urządzenia, może być edytowana
Pomieszczenie Wybór wirtualnego pomieszczenia, do którego przypisano urządzenie
Zarządzanie grupą

Wybór grupy, którą zarządza brelok. Można wybrać Wszystkie grupy lub pojedynczą grupę.

👆 Konfiguracja jest dostępna tylko po włączeniu trybu grupowego

Użytkownik

Wybór użytkownika breloka.

Brelok nie jest przypisany:

 • Zdarzenia breloka są wysyłane do aplikacji Ajax z nazwą breloka.
 • Prawa do zarządzania trybem bezpieczeństwa są określane przez ustawienia breloka.

Brelok jest przypisany do użytkownika:

 • Zdarzenia breloka są wysyłane do aplikacji Ajax z nazwą użytkownika.
 • Brelok ma takie same prawa do zarządzania trybem bezpieczeństwa jak użytkownik.
Alarm napadowy Włączanie i wyłączanie przycisku alarmowego.
Ochrona przed przypadkowym uruchomieniem Wybór metody zabezpieczenia przed przypadkowym uruchomieniem:

 • Wyłączone — ochrona jest wyłączona
 • Długie naciśnięcie — aby brelok mógł przekazać polecenie do huba, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk przez ponad 1,5 sekundy
 • Naciśnij dwukrotnie — aby brelok mógł przekazać polecenie do huba, należy nacisnąć przycisk dwukrotnie z przerwą między naciśnięciami nie większą niż 0,5 sekundy

Funkcja jest dostępna dla breloków z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 5.54.1.0 lub nowszej

Alarm głośny jeśli użyto przycisk napadowy Jeśli przełącznik jest włączony, naciśnięcie przycisku alarmowego aktywuje syreny Ajax podłączone do systemu. Ajax SpaceControl aktywuje wszystkie syreny, niezależnie od grup, w których się znajdują.
Instrukcja użytkownika Otwiera instrukcję użytkownika urządzenia
Permanentna dezaktywacja

Umożliwia użytkownikowi wyłączenie urządzenia bez usuwania go z systemu. Po dezaktywacji urządzenie nie będzie już wykonywać poleceń systemowych i uczestniczyć w scenariuszach automatyzacji. Ponadto przycisk alarmowy dezaktywowanego urządzenia zostanie wyłączony

Dowiedz się więcej

Usuń urządzenie Odłączenie urządzenia od huba i usunięcie jego ustawień

Konserwacja i wymiana baterii breloka

Obudowę breloka można czyścić przy użyciu środków odpowiednich do konserwacji sprzętu.

Do czyszczenia Ajax SpaceControl nie należy stosować substancji zawierających alkohol, aceton, benzynę i inne aktywne rozpuszczalniki.

Dołączona bateria zapewnia do 5 lat pracy breloka podczas normalnego użytkowania (jedno uzbrojenie i rozbrojenie systemu alarmowego dziennie). Częstsze korzystanie z urządzenia może skrócić czas pracy baterii. Poziom naładowania baterii można w każdej chwili sprawdzić w aplikacji Ajax.

Nowe i zużyte baterie należy przechowywać z dala od dzieci. Nie wolno połykać baterii. Niebezpieczeństwo poparzenia chemicznego

Zainstalowana bateria jest wrażliwa na niskie temperatury i jeśli brelok zostanie znacznie schłodzony, wskaźnik poziomu naładowania baterii w aplikacji może pokazywać nieprawidłowe wartości, dopóki brelok się nie ogrzeje.

Wartość poziomu naładowania baterii nie jest aktualizowana na bieżąco – dopiero po naciśnięciu jednego z przycisków na pilocie.

W momencie rozładowania baterii użytkownik otrzyma powiadomienie w aplikacji Ajax, a dioda LED breloka będzie powoli zapalać się na czerwono i gasnąć po każdym naciśnięciu przycisku (breloki z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 3.16 i starszych świecą na zielono).

Pełny zestaw

 1. Ajax SpaceControl
 2. Bateria CR2032 (zainstalowana)
 3. Krótka instrukcja

Gwarancja

Gwarancja na produkty Limited Liability Company „Ajax Systems Manufacturing” jest ważna przez 2 lata od daty zakupu. Zainstalowana bateria nie jest objęta gwarancją.

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, zalecamy najpierw skontaktować się z naszym działem wsparcia, ponieważ problemy techniczne można rozwiązać zdalnie w połowie przypadków!

Wsparcie techniczne: [email protected]

Potrzebujesz pomocy?

W tej sekcji znajdziesz szczegółowe instrukcje i filmy edukacyjne na temat wszystkich funkcji systemu Ajax. A jeśli potrzebujesz pomocy specjalisty technicznego, jesteśmy dostępni non stop (24/7).

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: