For Users

Uživatelský manuál Ajax SpaceControl

Updated

Ajax SpaceControl je miniaturní klíčenka s ochranou proti náhodnému stisknutí. Umožňuje zabezpečovací systém Ajax aktivovat, deaktivovat, aktivovat noční režim nebo vyhlásit tísňový poplach.

Jelikož se jedná o obousměrnou komunikaci, budete vědět, jestli systém příkaz od Ajax SpaceControl přijal.

Klíčenka je součástí zabezpečovacího systému Ajax a je připojena k Hubu pomocí chráněného protokolu Jeweller. Kromě toho lze klíčenku použít k ovládání jakékoli bezpečnostní centrální jednotky od výrobce třetí strany prostřednictvím integračního modulu uartBridge nebo ocBridge Plus.

Klíčenka se nastavuje prostřednictvím mobilní aplikace pro chytré telefony se systémem iOS a Android nebo pomocí webové aplikace.

Popis zařízení

ajax spacecontrol
 1. Tlačítko pro aktivaci systému
 2. Tlačítko pro deaktivaci systému
 3. Tlačítko pro aktivaci nočního režimu
 4. Tísňové tlačítko (aktivuje poplach)
 5. Světelný indikátor
 6. Otvor pro připevnění klíčenky

Tlačítka lze přiřadit k použití klíčenky s Hubem a Ajax uartBridge. V současné době není možná k použití s Ajax Hubem, úprava příkazů nebo deaktivace tlačítek ovladačů.

Použití klíčenky

Maximální připojovací vzdálenost mezi klíčenkou a Hubem — 1300 metrů. Tato vzdálenost je zmenšena stěnami, podlahami a jakýmikoli předměty, které brání přenosu signálu.

Ajax SpaceControl pracuje pouze s jedním zabezpečovacím systémem (Ajaх nebo systém třetích stran prostřednictvím integračního modulu). Pokud klíčenku připojíte k novému zabezpečovacímu systému, přestane reagovat s předchozím systémem. Klíčenka však nebude automaticky odstraněna ze seznamu zařízení Hubu.

Klíčenka může:

 • Aktivovat systém — jednou stiskněte tlačítko
 • Aktivovat systém v nočním režimu — jednou stiskněte tlačítko
 • Deaktivovat systém — jednou stiskněte tlačítko
 • Spustit poplach — jednou stiskněte tlačítko

Pro deaktivaci aktivovaného zabezpečovacího systému (sirény) stiskněte Deaktivaci systému na ovladači.

Ochrana proti náhodnému stisknutí je k dispozici u Ajax SpaceControl s firmwarem verze 5.54.1.0 a vyšší.

Provozní indikace

Klíčenka hlásí svůj stav až po stisknutí libovolného tlačítka.

Typ a barva LED indikace klíčenky závisí na verzi firmwaru zařízení. Verzi firmwaru zjistíte v aplikaci AjaxZařízení Ajax SpaceControl. Informace o verzi firmwaru jsou zobrazeny úplně dole.

Indikace Událost
4 zelené LED diody na klíčence 6x bliknou Klíčenka není zaregistrována u žádného bezpečnostního systému
2 zelené LED diody vedle stisknutého tlačítka se jednou rozsvítí Příkaz klíčenky byl odeslán do zabezpečovacího systému

Firmware verze 3.16 a nižší

LED diody vedle stisknutého tlačítka 4x rychle bliknou zeleně

Firmware verze 3.18 a vyšší

Středová LED dioda se při stisknutí tlačítka krátce červeně rozsvítí

Příkaz nebyl doručen, protože bezpečnostní systém je příliš daleko a nemůže příkaz přijmout
2 LED diody vedle tlačítka se dvakrát rozsvítí zeleně, potom LED diody klíčenky 6× bliknou zeleně Klíčenka byla odstraněna ze zařízení zabezpečovacího systému
Středová LED dioda se na několik vteřin rozsvítí zeleně Klíčenka byla propojena s bezpečnostním systémem

Firmware verze 3.18 a vyšší

Středová LED dioda se cca na půl vteřiny rozsvítí zeleně

Systém provedl příkaz z klíčenky

Firmware verze 3.18 a vyšší

Středová LED dioda se cca na půl vteřiny rozsvítí červeně

Systém neprovedl příkaz z klíčenky – ověření integrity je v systému povoleno a jedno ze zařízení je vadné

Co je kontrola integrity systému?

Firmware verze 3.16 a nižší

Po hlavní indikaci se středová LED dioda rozsvítí zeleně a pomalu zhasne

Firmware verze 3.18 a vyšší

Po hlavní indikaci se středová LED dioda rozsvítí červeně a pomalu zhasne

Baterie v klíčence je potřeba vyměnit. V tomto případě jsou příkazy z klíčenky doručeny do bezpečnostního systému

Výměna baterie

Firmware verze 3.16 a nižší

Krátké zelené blikání

Firmware verze od 3.18 do 3.52

Nepřetržité krátké červené blikání při použití klíčenky s verzí firmwaru od 3.18 do 3.52

Klíčenky s firmwarem verze 3.53 a vyšší nefungují, pokud je úroveň baterie nepřijatelně nízká, neodesílají příkazy do Hubu a neupozorní LED indikací

Úroveň nabití baterie je nepřijatelně nízká. Baterie je potřeba vyměnit.

V tomto provozním režimu nejsou příkazy z klíčenky odesílány do zabezpečovacího systému

Výměna baterie

Připojení klíčenky k zabezpečovacímu systému Ajax

Připojení k Hubu

Před připojením:

 1. Postupujte dle instrukcí a doporučení uvedených v manuálech k zařízením Ajax, nainstalujte Aplikaci Ajax do Vašeho mobilního zařízení. Vytvořte si uživatelský účet (pokud nemáte) nebo se přihlaste, přidejte k účtu Hub a vytvořte v systému alespoň jednu místnost.
 2. Spusťte aplikaci Ajax.
 3. Zapněte Hub a zkontrolujte připojení k internetu (pomocí ethernetového kabelu nebo sítě GSM).
 4. Zkontrolujte v mobilní aplikaci, že neprobíhá aktualizace jeho operačního systému a že je systém odstřežen.

Pouze uživatelé s administrátorskými právy mohou přidávat zařízení do systému.

Jak připojit klíčenku k Hubu:

 1. V mobilní aplikaci Ajax vyberte na záložce Zařízení možnost Přidat zařízení.
 2. Pojmenujte zařízení, načtěte nebo ručně vyplňte QR kód zařízení (štítek s kódem je umístěný v zadní části zařízení nebo uvnitř obalu) a vyberte místnost.
 3. Stiskněte tlačítko Přidat, čímž dojde ke spuštění odpočítávání.
 4. Stiskněte současně tlačítko pro Aktivaci systému a Tísňové tlačítko — na klíčence bude blikat středová LED dioda. Aby došlo k detekci a propojení,musí být klíčenka umístěna v dosahu signálu Hubu.

Klíčenka připojená k Hubu se zobrazí v seznamu zařízení Hubu v aplikaci.

Připojení klíčenky k bezpečnostním systémům výrobců třetích stran

Chcete-li připojit klíčenku k bezpečnostní ústředně výrobce třetí strany pomocí integračního modulu uartBridge nebo ocBridge Plus, postupujte podle doporučení v příručce příslušného zařízení.

Stavy

 1. Zařízení
 2. Ajax SpaceControl
Parametr Hodnota
Stav baterie Úroveň nabití baterie zařízení. K dispozici jsou 2 stavy:

 • OK
 • Baterie je vybitá
Ochrana proti náhodnému stisknutí Způsob ochrany proti náhodnému kliknutí:

 • Vypnuto
 • Dlouhé stisknutí
 • Dvojité stisknutí

Tato funkce je dostupná u klíčenek s firmwarem verze 5.54.1.0 a vyšším

Stav připojení přes ReX Zobrazuje stav použití rozšiřovače dosahu signálu ReX
Tísňové tlačítko Stav tísňového tlačítka
Dočasná deaktivace Zobrazuje stav zařízení: aktivní, nebo uživatelem zcela deaktivováno
Firmware Verze firmwaru klíčenky
ID zařízení Idetifikační číslo klíčenky

Nastavení klíčenky

 1. Zařízení
 2. Ajax SpaceControl
 3. Nastavení
Nastavení Hodnota
První pole Název zařízení, lze upravit
Místnost Výběr virtuální místnosti, ke které je zařízení přiřazeno
Povolení aktivovat / deaktivovat systém

Výběr skupiny zabezpečení, kterou klíčenka spravuje. Můžete vybrat všechny skupiny nebo jednu skupinu.

👆 Konfigurace je k dispozici pouze po aktivaci skupinového režimu

Přiřazený uživatel

Výběr uživatele klíčenky.

Klíčenka není přiřazena:

 • Události klíčenky jsou zasílány do aplikací Ajax pod názvem klíčenky
 • Práva správy režimu zabezpečení jsou určena nastavením klíčenky

Klíčenka je přiřazena uživateli:

 • Události klíčenky jsou zasílány do aplikací Ajax pod jménem uživatele
 • Klíčenka má stejná práva pro správu režimu zabezpečení jako uživatel
Tísňové tlačítko Zapnutí / Vypnutí tísňového tlačítka
Ochrana proti náhodnému stisknutí Výběr způsobu ochrany proti náhodnému stisknutí:

 • Vypnuto — ochrana je vypnuta
 • Dlouhé stisknutí — aby klíčenka přenesla příkaz do Hubu, držte tlačítko stisknuté déle než 1,5 vteřiny
 • Dvojité stisknutí — aby klíčenka přenesla příkaz do Hubu, stiskněte dvakrát tlačítko s pauzou méně než 0,5 vteřiny

Tato funkce je dostupná u klíčenek s firmwarem verze 5.54.1.0 a vyšším

Upozornění sirénou, pokud je stisknuto tísňové tlačítko Pokud je aktivní, sirény přidané v systému budou při stisknutí tísňového tlačítka aktivovány
Uživatelská příručka Otevře uživatelskou příručku zařízení
Dočasná deaktivace

Umožňuje uživateli deaktivovat zařízení bez jeho odstranění ze systému. Zařízení nebude provádět systémové příkazy a nebude se účastnit automatizačních scénářů. Tísňové tlačítko deaktivovaného zařízení je deaktivováno

Další informace o dočasné deaktivaci zařízení

Zrušit spárování zařízení Odpojí detektor od Hubu a odstraní jeho nastavení

Údržba klíčenky a výměna baterie

Při čištění těla klíčenky použijte jakýkoli prostředek vhodný pro údržbu zařízení.

Nepoužívejte k čištění klíčenky žádné látky obsahující alkohol, aceton, benzín a jiná aktivní rozpouštědla.

Předinstalovaná baterie poskytuje až 5 let provozu klíčenky během normálního používání (jedno zapnutí a vypnutí bezpečnostního systému denně). Častější používání může zkrátit životnost baterie. Stav nabití baterie můžete kdykoli zkontrolovat v aplikaci Ajax.

Nové a použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Nepožívejte baterii, nebezpečí chemického popálení.

Předinstalovaná baterie je citlivá na nízké teploty a pokud je klíčenka výrazně ochlazena, může indikátor stavu baterie v aplikaci zobrazovat nesprávné hodnoty, dokud se klíčenka nezahřeje.

Hodnota stavu baterie není pravidelně aktualizována, ale pouze po stisknutí některého z tlačítek na klíčence.

Když je baterie vybitá, uživatel obdrží oznámení v aplikaci Ajax a LED dioda na klíčence se pomalu rozsvítí a zhasne červeně při každém stisknutí tlačítka (klíčenky s verzí firmwaru 3.16 a nižší se rozsvítí zeleně).

Technická specifikace

Počet tlačítek 4
Tísňové tlačítko Ano
Ochrana proti náhodnému stisknutí K dispozici u zařízení s verzí firmwaru 5.54.1.0 a vyšší. Datum výroby od 19. března 2020
Frekvenční pásmo 866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz
Záleží na regionu prodeje.
Kompatibilita Funguje se všemi Ajax Huby, ReXy, ocBridge Plus, uartBridge
Výkon rádiového signálu 6.01 dBm / 3.99 mW (max 20 mW)
Modulace rádiového signálu GFSK
Dosah rádiového signálu Až 1,300 m (bez překážek)
Napájení 1 baterie CR2032A, 3 V
Životnost baterie Až 5 let (v závislosti na četnosti použití)
Rozmezí provozní teploty Od -25°С do +50°С
Provozní vlhkost Až 95%
Rozměry 65 × 37 × 10 mm
Hmotnost 13 g
Životnost 10 let
Stupeň zabezpečení dle ČSN EN 50131-1 2. – nízké až střední riziko

Obsah balení

 1. Ajax SpaceControl
 2. Baterie CR2032 (předinstalovaná)
 3. Uživatelská příručka

Záruka

Záruční lhůta pro zařízení od Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” trvá 2 roky od zakoupení produktu a nevztahuje se na přiloženou baterii.

Pokud zařízení nepracuje správně, doporučujeme nejprve kontaktovat technickou podporu — v polovině případů mohou být technické problémy vyřešeny na dálku!

Technická podpora (pondělí – pátek, 08:00 – 16:00): [email protected]

Need help?

In this section you’ll find detailed manuals and educational videos about all features of Ajax. And in case you need help of a technical specialist, we’re available 24/7.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: