Gebruikershandleiding Ajax SpaceControl

Bijgewerkt op

Ajax SpaceControl is een mini-afstandsbediening met bescherming tegen per ongeluk indrukken. U kunt hiermee zowel het Ajax-ssysteem in de ingeschakelde en uitgeschakelde modus of deelinschakeling zetten, als een alarm inschakelen.

Vanwege de tweerichtingscommunicatie weet u of het systeem de opdracht van Ajax SpaceControl heeft ontvangen.

De afstandsbediening is onderdeel van het Ajax-systeem en is via het beveiligde Jeweller-protocol verbonden met de hub. De afstandsbediening kan ook gebruikt worden om elke beveiligingscentrale van derden te bedienen via de uartBridge– of ocBridge Plus-integratiemodule.

De afstandsbediening wordt geconfigureerd via mobiele applicaties voor iOS- en Android-smartphones of via de webapplicatie.

Functionele elementen

ajax spacecontrol
 1. Knop systeem inschakelen
 2. Knop systeem uitschakelen
 3. Knop Nachtmodus
 4. Paniekknop (activeert het alarm)
 5. Controlelampjes
 6. Het gat voor de bevestiging van de afstandsbediening

Knoppen kunnen worden toegewezen wanneer u een afstandsbediening gebruikt met hub en de Ajax uartBridge. Op dit moment is de optie om opdrachten aan te passen (en te deactiveren) van de knoppen van de afstandsbediening wanneer u het gebruikt met de Ajax-hub nog niet beschikbaar.

De afstandsbediening gebruiken

Maximale verbindingsafstand tussen de afstandsbediening en de hub – 1300 meter. Deze afstand wordt kleiner door muren, ingevoegde vloeren en andere voorwerpen die de signaaloverdracht belemmeren.

Ajax SpaceControl werkt alleen met één beveiligingssysteem (Ajax of andere merken via de integratie-module). Als u de afstandsbediening met een nieuw beveiligingssysteem verbindt, communiceert het niet meer met het vorige systeem. De afstandsbediening wordt echter niet automatisch verwijderd uit de lijst van apparaten van de hub.

De afstandsbediening kan:

 • Het systeem inschakelen — druk één keer op de knop
 • De nachtmodus aanzetten — druk één keer op de knop
 • Het systeem uitschakelen — druk één keer op de knop
 • Een alarm inschakelen — druk één keer op de knop

Om het geactiveerde beveiligingssysteem uit te zetten (sirene), drukt u op de knop uitgeschakelde modus op de afstandsbediening.

Bescherming tegen per ongeluk indrukken is beschikbaar voor de Ajax SpaceControl met firmwareversie 5.54.1.0 en nieuwer.

Bedieningsindicatie

De afstandsbediening geeft haar status alleen door als er een willekeurige knop wordt ingedrukt.

Type en kleur van de indicatie van de afstandsbediening is afhankelijk van de firmwareversie van het apparaat. U kunt de firmwareversie achterhalen in de Ajax-appApparaten afstandsbediening. Informatie over de firmwareversie staat helemaal onderaan

Indicatie Gebeurtenis
4 groene led-lampjes op de afstandsbediening knipperen 6 keer De afstandsbediening is niet geregistreerd bij een beveiligingssysteem
2 groene led-lampjes naast de ingedrukte knop lichten één keer op De opdracht van de afstandsbediening is naar het beveiligingssysteem verstuurd

Firmwareversie 3.16 en ouder

Het led-lampje naast de ingedrukte knop knipperen 4 keer snel

Firmwareversie 3.18 en nieuwer

Het middelste led-lampje licht kort rood op

De opdracht is niet afgeleverd omdat het beveiligingssysteem te ver weg is en de opdracht niet kan ontvangen
2 led-lampjes naast de knop lichten twee keer groen op. Daarna knipperen 4 led-lampjes van de afstandsbediening 6 keer groen De afstandsbediening is van de beveiligingssysteemapparaten verwijderd
Het middelste led-lampje licht een paar seconden groen op Een afstandsbediening koppelen aan het beveiligingssysteem

Firmwareversie 3.18 en nieuwer

Het middelste led-lampje licht ongeveer een halve seconde groen op

Het systeem heeft de opdracht van de afstandsbediening uitgevoerd

Firmwareversie 3.18 en nieuwer

Het middelste led-lampje licht ongeveer een halve seconde rood op

Het systeem heeft de opdracht van de afstandsbediening niet uitgevoerd — verificatie van integriteit is ingeschakeld en een van de apparaten is defect

Wat houdt de controle van de systeemintegriteit in?

Firmwareversie 3.16 en ouder

Na de belangrijkste indicatie, licht het middelste led-lampje een keer groen op en gaat geleidelijk uit

Firmwareversie 3.18 en nieuwer

Na de belangrijkste indicatie, licht het middelste led-lampje een keer rood op en gaat geleidelijk uit

De batterij van de afstandsbediening moet vervangen worden. In dit geval worden de opdrachten van de afstandsbediening afgeleverd aan het beveiligingssysteem.

Vervanging van de batterij

Firmwareversie 3.16 en ouder

Ledlampje knippert continu kort groen op

Firmwareversie van 3.18 tot 3.52

Ledlampje knippert continu kort rood op als een afstandsbediening met een firmwareversie van 3.18 tot 3.52 wordt gebruikt.

Afstandsbedieningen met firmwareversie 3.53 en nieuwer werken niet als het batterijniveau te laag is, communiceren niet met de hub en waarschuwen niet met led-indicatie

Het batterijniveau is onacceptabel laag. De batterij moet vervangen worden.

In deze bedieningsmodus worden opdrachten van de afstandsbediening niet afgeleverd aan het beveiligingssysteem.

Vervanging van de batterij

De afstandsbediening verbinden met het Ajax-systeem

Verbinding met de hub

Voordat u de verbinding start:

 1. Volgens de aanbevelingen van de hub-instructie, moet u de Ajax-app installeren op uw smartphone. Maak een account aan, voeg de hub toe in de app en maak ten minste één ruimte.
 2. Ga naar de Ajax-app.
 3. Schakel de hub in en controleer de internetverbinding (via ethernetkabel en/of gsm-netwerk).
 4. Controleer of de hub is uitgeschakeld en niet wordt bijgewerkt door de status in de mobiele app te controleren.

Alleen gebruikers met beheerdersrechten kunnen het apparaat toevoegen aan de hub.

Zo verbindt u de afstandsbediening met de hub:

 1. Selecteer de optie Apparaat toevoegen in de Ajax-app.
 2. Geef het apparaat een naam, scan of voer de QR-code handmatig in (deze bevindt zich in de behuizing, op de batterijhouder en de verpakking) en selecteer de ruimte waar het apparaat geplaatst gaat worden.
 3. Klik op Toevoegen — het aftellen begint dan.
 4. Druk tegelijkertijd de knop voor ingeschakelde modus en de paniekknop in — het middelste led-lampje op de afstandsbediening knippert één keer. De afstandsbediening moet zich binnen het bereik gebied van het draadloze netwerk van de hub bevinden (bij een enkel beveiligd object) om detectie en koppeling mogelijk te maken.

De afstandsbediening die verbonden is met de hub verschijnt in de lijst met hub-apparaten van de app.

De afstandsbediening verbinden met beveiligingssystemen van derden

Volg de aanbevelingen in de handleiding van het betreffende apparaat om de afstandsbediening aan te sluiten op een beveiligingscentrale van een derde partij met behulp van de Ajax-integratiemodule uartBridge of ocBridge Plus.

Statussen

 1. Apparaten
 2. Ajax SpaceControl
Parameter Waarde
Batterijlading Batterijniveau van het apparaat. Twee statussen beschikbaar:

 • OK
 • Batterij ontladen

Weergave van het batterijniveau in de Ajax-apps

Bescherming tegen per ongeluk indrukken Geeft de beschermingsmethode aan tegen per ongeluk indrukken:

 • Uit
 • Lang indrukken
 • Dubbel klikken

De functie is beschikbaar op afstandsbedieningen met firmwareversie 5.54.1.0 en nieuwer

De verbindingsstatus met de ReX-signaalversterker Wordt weergegeven als de afstandsbediening via een radiosignaalversterkers
Paniek Status paniekknop
Permanente deactivering Geeft de status van het apparaat weer: actief of volledig uitgeschakeld door de gebruiker
Firmware Firmwareversie van de afstandsbediening. Het is niet mogelijk om de firmware te veranderen
Apparaat-ID Identificatiemiddel van het apparaat

De afstandsbediening instellen

 1. Apparaten
 2. Ajax SpaceControl
 3. Instellingen
Instelling Waarde
Naam Naam van het apparaat, kan worden bewerkt
Ruimte De virtuele ruimte selecteren waaraan het apparaat is toegewezen
Groepsbeheer

Een beveiligingsgroep selecteren die de afstandsbediening beheert. U kunt Alle groepen of een enkele groep selecteren.

👆 Configuratie is alleen beschikbaar na het activeren van de groepsmodus

Gebruiker

Gebruiker afstandsbediening selecteren.

Afstandsbediening is niet toegewezen:

 • Gebeurtenissen van de afstandsbediening worden onder de naam van de afstandsbediening naar Ajax-apps verstuurd.
 • Beheersrechten van beveiligingsmodus worden door de instellingen van de afstandsbediening bepaald.

Afstandsbediening is toegewezen aan gebruiker:

 • Gebeurtenissen van de afstandsbediening worden onder de naam van de gebruiker naar Ajax-apps verstuurd.
 • De afstandsbediening heeft dezelfde beveiligingsmodusbeheersrechten als de gebruiker.
Paniek De paniekknop aan/uitzetten
Bescherming tegen per ongeluk indrukken De beschermingsmethode kiezen tegen per ongeluk indrukken:

 • Uit — bescherming is uitgeschakeld
 • Lang indrukken — om ervoor te zorgen dat de afstandsbediening de opdracht naar de hub verstuurd, moet u de knop langer dan 1,5 seconden indrukt houden
 • Twee keer indrukken — om ervoor te zorgen dat de afstandsbediening de opdracht naar de hub verstuurd, moet u twee keer op de knop drukken met een pauze van niet meer dan 0,5 seconde

De functie is beschikbaar op afstandsbedieningen met firmwareversie 5.54.1.0 en nieuwer

Waarschuwing met sirene als de paniekknop wordt ingedrukt Als de schakelaar is ingeschakeld, activeert het indrukken van de alarmknop de met het systeem verbonden Ajax-sirenes. Ajax SpaceControl activeert alle sirenes, ongeacht in welke groep ze zitten.
Gebruikershandleiding Opent de gebruikershandleiding van het apparaat
Permanente deactivering

Hiermee kan een gebruiker het apparaat uitschakelen zonder het uit het systeem te verwijderen. Eenmaal gedeactiveerd voert het apparaat geen systeemopdrachten uit en doet niet mee aan automatiseringsscenario’s. Bovendien wordt de alarmknop van een gedeactiveerd apparaat uitgeschakeld

Meer informatie

Apparaat ontkoppelen Koppelt het apparaat los van de hub en wist de instellingen

Onderhoud van de afstandsbediening en vervanging van de batterijen

Gebruik middelen die geschikt zijn voor het onderhoud van apparatuur wanneer u de behuizing van de afstandsbediening reinigt.

Gebruik voor het schoonmaken van Ajax SpaceControl geen middelen die alcohol, aceton, benzine of andere actieve oplosmiddelen bevatten.

De voorgeïnstalleerde batterij gaat tot 5 jaar mee in de afstandsbediening bij normaal gebruik (een keer in- en uitschakelen van het beveiligingssysteem per dag). Bij veelvuldig gebruik kan de batterij minder lang meegaan. U kunt de batterijstatus op elk gewenst moment nakijken in de Ajax-app.

Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen. Slik de batterij niet in, risico op chemische brandwonden.

De voorgeïnstalleerde batterij is gevoelig voor lage temperaturen en als de afstandsbediening aanzienlijk afkoelt, kan de indicator van het batterijniveau in de app verkeerde waardes aangeven totdat de afstandsbediening weer opwarmt.

De waardes van het batterijniveau wordt niet regelmatig vernieuwd, maar alleen na het indrukken van een van de knoppen op de afstandsbediening.

Wanneer de batterij volledig leeg is, ontvangt de gebruiker een melding in de Ajax-app en het led-lampje van de afstandsbediening licht langzaam rood op en gaat uit elke keer als de knop wordt ingedrukt (afstandsbedieningen met firmwareversie 3.16 en ouder lichten groen op).

Volledige set

 1. Ajax SpaceControl
 2. CR2032-batterij (voorgeïnstalleerd)
 3. Snelle setuphandleiding

Garantie

De garantie voor de producten van de Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” is geldig gedurende 2 jaar na de aankoop en geldt niet voor de voorgeïnstalleerde batterij.

Als het apparaat niet goed werkt, neem dan eerst contact op met de ondersteuningsdienst. In de helft van de gevallen kunnen technische problemen op afstand worden opgelost!

Technische ondersteuning: [email protected]

Hulp nodig?

In dit onderdeel zijn gedetailleerde handleidingen en educatieve video's te vinden over alle Ajax-functies. Bovendien zijn we 24/7 beschikbaar voor wanneer u een technisch specialist nodig hebt.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: