For Users

6V PSU Hub 2/Hub 2 Plus Používateľský manuál

Updated

 

6V PSU Hub 2/Hub 2 Plus je napájacia jednotka pre centrálne ovládacie panely Hub 2 a Hub 2 Plus umožňujúca napájanie uvedených zariadení pomocou 6 a 12 V DC zdroja. Jedná sa o dosku plošného spoja, ktorá nahrádza štandardný 110/230 V AC napájací zdroj vo vnútri krytu zariadenia.

Inštalácia

6V PSU Hub 2/Hub 2 Plus by mal byť inštalovaný iba osobou so zodpovedajúcou odbornou spôsobilosťou.

Pred inštaláciou jednotky sa uistite, že je zariadenie odpojené od napájania zo siete.

Pred inštaláciou 6 V PSU Hub 2/Hub 2 Plus, sa riaďte všeobecnými pravidlami pre elektrickú bezpečnosť a požiadavky regulačných zákonov o elektrickej bezpečnosti. Nikdy nerozoberajte zariadenie, ktoré je pod napätím!

Postup inštalácie:

 1. Uvoľnite skrutky a zariadenie zložte z montážneho držiaka SmartBracket.
  ajax 6v power supply unit
 2. Stlačením a podržaním tlačidla napájania po dobu 2 sekúnd zariadenie vypnite.
 3. Odpojte napájací a Ethernetový kábel.
  ajax 6v power supply unit

  Počkajte 5 minút, než sa vybijú kondenzátory.

 4. Uvoľnite skrutky zadného krytu zariadenia a odstráňte ho.
  ajax 6v power supply unit
 5. Uvoľnite skrutky upevňujúce dosky plošného spoja ku krytu zariadenia.
  ajax 6v power supply unit
 6. Opatrne vyberte obe dosky plošného spoja tak, aby zotrvali v pôvodnej pozícii, a nerozpojujte ich. Medzi doskami je konektor, nepoškoďte ho.
  ajax 6v power supply unit
 7. Odpojte dosku napájacieho zdroja (menšia časť) od hlavnej dosky.
 8. Pripojte 6V PSU pre Hub 2/Hub 2 Plus k hlavnej doske pomocou 8pinového konektora medzi nimi. Neohýbajte alebo nedeformujte antény pri manipulácii s doskami plošného spoja – v opačnom prípade môže dôjsť k poruche zariadenia.
  ajax 6v power supply unit

  Poznámka: kontakty dosky by mali byť zapojené v spodnej rade konektora (najbližšie doske). Pri správnom pripojení sú dosky v rovnakej úrovni.

  ajax 6v power supply unit
 9. Spojte dosky plošného spoja pomocou konektora a potom ich upevnite skrutkami.

  Skontrolujte, či nie sú akumulátor a pripojené káble pritlačené. Pri správnej inštalácii sú dosky plošného spoja pevne usadené na vodiacich lištách a nepohybujú sa. Pridržte dosky spoločne s krytom zariadenia a otočte ho. Slot pre vloženie SIM karty, a napájací a Ethernetový konektor by mali presne lícovať s otvormi v kryte zariadenia a tlačidlo napájania by nemalo byť zaseknuté.

  Zmeňte informáciu o vstupnom napätí na kryte zariadenia, aby ste v budúcnosti predišli nesprávnemu pripojenie napájania. Ku zmene použite špeciálnu priloženú samolepku.

 10. Pripojte Ethernetový a napájací kábel do príslušných konektorov.
 11. Zapnite napájací zdroj 6 V DC.

  Nepripájajte napájací kábel s napätím prekračujúcim prípustnú medzu na vstupe.

 12. Zapnite zariadenie stlačením a podržaním tlačidla napájania po dobu 2 sekúnd.
 13. Nasaďte zariadenie na držiak SmartBracket a upevnite ho.

Pripojte 12V zdroj k zariadeniu, zapnite ho, počkajte, až sa načíta operačný systém a skontrolujte stav externého napájania v aplikácii Ajax. Ak je externé napájanie nedostupné, preverte polaritu pripojených vodičov. Ak ani po kontrole nie je dostupné externé napájanie, kontaktujte technickú podporu Ajax.

Pre dlhodobú autonómnu činnosť odporúčame používať zinkovo-vzdušné alkalické batérie. Pred pripojením takejto batérie sa uistite, že boli odstránené všetky nálepky a ventily zakrývajúci prístup vzduchu sú otvorené. Ak je to možné, nechajte batérii prístup k vzduchu po dobu až 2 hodín. Tým sa spustí chemická reakcia vnútri a zaistí sa správne fungovanie.

Údržba

Zariadenie nevyžaduje technickú údržbu.

Technická špecifikácia

Kompatibilita Hub 2 a Hub 2 Plus
Vstupné napätie 4.2-10 V DC
Výstupné napätie 4.8 V DC ± 5%
Napätie pri zapnutí 4.2 V DC ± 2.5%
Napätie pri vypnutí 3-3.4 V (v závislosti na zaťažení)
Maximálny vstupný prúd 2,2 А pri 4,2 V; 0,8 А pri 10 V
Maximálny výstupný prúd 1,5 A
Rozsah prevádzkovej teploty od -10 °C do +40°С
Prevádzková vlhkosť Až do 75%
Pripojenie Zásuvka: 6.5 × 2 mm
Zástrčka: 5.5 × 2,1 mm
Rozmery 98 × 70 × 17 mm
Hmotnosť 26 g

Obsah balenia

 1. 6V PSU Hub 2/Hub 2 Plus
 2. Pripojovací adaptér
 3. Užívateľská príručka

Záruka

Záruka na zariadenie Ajax platí dva roky od dátumu nákupu.

Ak zariadenie nefunguje správne, mali by ste najprv kontaktovať technickú podporu — v polovici prípadov je možné technické problémy vyriešiť vzdialene!

Technická podpora: [email protected]

Need help?

In this section you’ll find detailed manuals and educational videos about all features of Ajax. And in case you need help of a technical specialist, we’re available 24/7.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: