For Users

6 V PSU Hub 2/Hub 2 Plus Uživatelský manuál

Updated

 

6V PSU Hub 2/Hub 2 Plus je napájecí jednotka pro centrální ovládací panely Hub 2 a Hub 2 Plus umožňující napájení uvedených zařízení pomocí 6 a 12 V DC zdroje. Jedná se o desku plošného spoje, která nahrazuje standardní 110/230 V AC napájecí zdroj uvnitř krytu zařízení.

Instalace

6V PSU Hub 2/Hub 2 Plus by měl být instalován pouze osobou s odpovídající odbornou způsobilostí.

Před instalací jednotky se ujistěte, že je zařízení odpojeno od napájení ze sítě.

Při instalaci 6 V PSU pro Hub 2/Hub 2 Plus dodržujte obecné zásady práce na elektrických zařízeních a požadavky plynoucí z platné místní legislativy. Nikdy nerozebírejte zařízení, pokud je pod napětím!

Postup instalace:

 1. Uvolněte vruty a zařízení sejměte z montážního držáku SmartBracket.
  ajax 6v power supply unit
 2. Stisknutím a přidržením tlačítka napájení po dobu 2 vteřin zařízení vypněte.
 3. Odpojte napájecí a Ethernetový kabel.
  ajax 6v power supply unit

  Počkejte 5 minut, než se vybijí kondenzátory.

 4. Uvolněte vruty zadního krytu zařízení a sejměte jej.
  ajax 6v power supply unit
 5. Uvolněte vruty upevňující desky plošného spoje ke krytu zařízení.
  ajax 6v power supply unit
 6. Opatrně vyjměte obě desky plošného spoje tak, aby setrvaly v původní pozici, a nerozpojujte je. Mezi deskami je konektor: nepoškoďte jej.
  ajax 6v power supply unit
 7. Odpojte desku napájecího zdroje (menší část) od hlavní desky.
 8. Připojte 6 V PSU pro Hub 2 / Hub 2 Plus k hlavní desce pomocí 8pinového konektoru mezi nimi. Při výměně desky neohýbejte kontakty konektoru: mohlo by dojít k poruše zařízení.
  ajax 6v power supply unit

  Poznámka: kontakty desky by měly být zapojeny ve spodní řadě konektoru (nejblíže desce). Při správném připojení jsou desky ve stejné úrovni.

  ajax 6v power supply unit
 9. Spojte desky plošného spoje pomocí konektoru a poté je upevněte vruty.

  Zkontrolujte, zda není akumulátor a připojené kabely přitlačeny. Při správné instalaci jsou desky plošného spoje pevně usazeny na vodících lištách a nepohybují se. Přidržte desky společně s krytem zařízení a otočte jej. Slot pro vložení SIM karty, a napájecí a Ethernetový konektor by měly přesně lícovat s otvory v krytu zařízení a tlačítko napájení by nemělo být zaseknuto.

  Změňte informaci o vstupním napětí na krytu zařízení, abyste v budoucnu předešli nesprávnému připojení napájení. Ke změně použijte speciální přiloženou samolepku.

 10. Připojte Ethernetový a napájecí kabel do odpovídajících konektorů.
 11. Zapněte napájecí zdroj 6 V DC.

  Nepřipojujte napájecí kabel s napětím překračujícím přípustnou mez na vstupu.

 12. Zapněte zařízení stisknutím a přidržením tlačítka napájení po dobu 2 vteřin.
 13. Nasaďte zařízení na držák SmartBracket a upevněte jej.

Připojte 6V zdroj k zařízení, zapněte jej, počkejte, až se načte operační systém a zkontrolujte stav externího napájení v aplikaci Ajax. Pokud je externí napájení nedostupné, prověřte polaritu připojených vodičů. Pokud ani po kontrole není dostupné externí napájení, kontaktujte technickou podporu Ajax.

Pro dlouhodobý autonomní provoz doporučujeme používat zinko-vzdušné alkalické baterie. Před připojením takové baterie se ujistěte, že byly odstraněny všechny nálepky a ventily zakrývající přístup vzduchu jsou otevřené. Pokud je to možné, nechejte baterii přístup k vzduchu po dobu až 2 hodin. Tím se spustí chemická reakce uvnitř a zajistí se správná funkce.

Údržba

Zařízení nevyžaduje technickou údržbu.

Technické specifikace

Kompatibilita Hub 2 a Hub 2 Plus
Vstupní napětí 4.2-10 V DC
Výstupní napětí 4.8 V DC ± 5%
Napětí při zapnutí 4.2 V DC ± 2.5%
Napětí při vypnutí 3-3.4 V (v závislosti na zatížení)
Maximální vstupní proud 2,2 А při 4,2 V; 0,8 А při 10 V
Maximální výstupní proud 1,5 A
Rozsah provozní teploty od -10 °C do +40°С
Provozní vlhkost Až do 75%
Připojení Zásuvka: 6.5 × 2 mm
Zástrčka: 5.5 × 2,1 mm
Rozměry 98 × 70 × 17 mm
Hmotnost 26 g
Životnost 10 let

Obsah balení

 1. 6V PSU Hub 2/Hub 2 Plus
 2. Připojovací adaptér
 3. Uživatelská příručka

Záruka

Záruka na zařízení Ajax platí dva roky od data nákupu.

Pokud zařízení nefunguje správně, měli byste nejprve kontaktovat technickou podporu — v polovině případů je možné technické problémy vyřešit vzdáleně!

Technická podpora: [email protected]

Need help?

In this section you’ll find detailed manuals and educational videos about all features of Ajax. And in case you need help of a technical specialist, we’re available 24/7.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: