For Users

Užívateľská príručka 12V PSU pre Hub / Hub Plus / ReX

Updated

 

12V PSU pre Hub/Hub Plus/ReX je napájacia jednotka pre centrálne ovládacie panely Hub / Hub Plus a rozširovač signálu ReX umožňujúca napájanie uvedených zariadení pomocou 12V DC zdroja. Jedná sa o dosku plošného spoja, ktorá nahrádza štandardný 110/230 V AC napájací zdroj vo vnútri krytu zariadenia.

Inštalácia

12V PSU pre Hub/Hub Plus/ReX by mal byť inštalovaný iba osobou so zodpovedajúcou odbornou spôsobilosťou.

Pred inštaláciou jednotky sa uistite, že je zariadenie odpojené od napájania zo siete.

Pri inštalácii 12V PSU pre Hub/Hub Plus/ReX dodržiavajte všeobecné zásady práce na elektrických zariadeniach a požiadavky plynúce z platnej miestnej legislatívy. Nikdy nerozoberajte zariadenie, ak je pod napätím!

Postup inštalácie:

 1. Uvoľnite skrutky a zariadenie zložte z montážneho držiaka SmartBracket.
  ajax 12v power supply unit
 2. Stlačením a podržaním tlačidla napájania po dobu 2 sekúnd zariadenie vypnite.
 3. Odpojte napájací a Ethernetový kábel.
  ajax 12v power supply unit

  Počkajte 5 minút, než sa vybijú kondenzátory.

 4. Uvoľnite skrutky zadného krytu zariadenia a odstráňte ho.
  ajax 12v power supply unit
 5. Uvoľnite skrutky upevňujúce dosky plošného spoja ku krytu zariadenia.
  ajax 12v power supply unit
 6. Opatrne vyberte obe dosky plošného spoja tak, aby zotrvali v pôvodnej pozícii, a nerozpojujte ich. Medzi doskami je konektor, nepoškoďte ho.
  ajax 12v power supply unit
 7. Odpojte dosku napájacieho zdroja (menšia časť) od hlavnej dosky.
 8. Pripojte 12V PSU pre Hub/Hub Plus/ReX k hlavnej doske pomocou 8pinového konektora medzi nimi. Neohýbajte alebo nedeformujte antény pri manipulácii s doskami plošného spoja – v opačnom prípade môže dôjsť k poruche zariadenia.
  ajax 12v power supply unit
 9. Spojte dosky plošného spoja pomocou konektora a potom ich upevnite skrutkami.

  Skontrolujte, či nie sú akumulátor a pripojené káble pritlačené. Pri správnej inštalácii sú dosky plošného spoja pevne usadené na vodiacich lištách a nepohybujú sa. Pridržte dosky spoločne s krytom zariadenia a otočte ho. Slot pre vloženie SIM karty, a napájací a Ethernetový konektor by mali presne lícovať s otvormi v kryte zariadenia a tlačidlo napájania by nemalo byť zaseknuté.Zmeňte informáciu o vstupnom napätí na kryte zariadenia, aby ste v budúcnosti predišli nesprávnemu pripojenie napájania. Ku zmene použite špeciálnu priloženú samolepku.

 10. Pripojte Ethernetový a napájací kábel do príslušných konektorov.
 11. Zapnite napájací zdroj 12V DC.

  Nepripájajte napájací kábel s napätím prekračujúcim prípustnú medzu na vstupe.

 12. Zapnite zariadenie stlačením a podržaním tlačidla napájania po dobu 2 sekúnd.
 13. Nasaďte zariadenie na držiak SmartBracket a upevnite ho.

Pripojte 12V zdroj k zariadeniu, zapnite ho, počkajte, až sa načíta operačný systém a skontrolujte stav externého napájania v aplikácii Ajax. Ak je externé napájanie nedostupné, preverte polaritu pripojených vodičov. Ak ani po kontrole nie je dostupné externé napájanie, kontaktujte technickú podporu Ajax.

Údržba

Zariadenie nevyžaduje technickú údržbu.

Technická špecifikácia

Vstupné napätie 8-20 V DC
Výstupné napätie 4.65 V DC ± 3%
Napätie pri zapnutí 8 V DC ± 2.5%
Napätie pri vypnutí 6.9-7.5 V (v závislosti od zaťaženia)
Maximálny vstupný prúd < 1 A
Maximálny výstupný prúd 1,5 A
Pripojenie Zásuvka: 6.5 × 2 mm
Zástrčka: 5.5 × 2,1 mm
Rozmery 138 × 64 × 13 mm
Hmotnosť 30 g

Obsah balenia

 1. Ajax 12V PSU pre Hub/Hub Plus/ReX
 2. Pripojovací adaptér
 3. Užívateľská príručka

Záruka

Záruka na zariadenie Ajax platí dva roky od dátumu nákupu.

Ak zariadenie nefunguje správne, mali by ste najprv kontaktovať technickú podporu – v polovici prípadov je možné technické problémy vyriešiť vzdialene!

Technická podpora: [email protected]

Need help?

In this section you’ll find detailed manuals and educational videos about all features of Ajax. And in case you need help of a technical specialist, we’re available 24/7.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: