For Users

Uživatelská příručka 12V PSU pro Hub / Hub Plus / ReX

Updated

 

12V PSU pro Hub/Hub Plus/ReX je napájecí jednotka pro centrální ovládací panely Hub / Hub Plus a rozšiřovač signálu ReX umožňující napájení uvedených zařízení pomocí 12V DC zdroje. Jedná se o desku plošného spoje, která nahrazuje standardní 110/230 V AC napájecí zdroj uvnitř krytu zařízení.

Instalace

12V PSU pro Hub/Hub Plus/ReX by měl být instalován pouze osobou s odpovídající odbornou způsobilostí.

Před instalací jednotky se ujistěte, že je zařízení odpojeno od napájení ze sítě.

Při instalaci 12V PSU pro Hub/Hub Plus/ReX dodržujte obecné zásady práce na elektrických zařízeních a požadavky plynoucí z platné místní legislativy. Nikdy nerozebírejte zařízení, pokud je pod napětím!

Postup instalace:

 1. Uvolněte vruty a zařízení sejměte z montážního držáku SmartBracket.
  ajax 12v power supply unit
 2. Stisknutím a přidržením tlačítka napájení po dobu 2 vteřin zařízení vypněte.
 3. Odpojte napájecí a Ethernetový kabel.
  ajax 12v power supply unit

  Počkejte 5 minut, než se vybíjí kondenzátory.

 4. Uvolněte vruty zadního krytu zařízení a sejměte jej.
  ajax 12v power supply unit
 5. Uvolněte vruty upevňující desky plošného spoje ke krytu zařízení.
  ajax 12v power supply unit
 6. Opatrně vyjměte obě desky plošného spoje tak, aby setrvaly v původní pozici, a nerozpojujte je. Mezi deskami je konektor, nepoškoďte jej.
  ajax 12v power supply unit
 7. Odpojte desku napájecího zdroje (menší část) od hlavní desky.
 8. Připojte 12V PSU pro Hub/Hub Plus/ReX k hlavní desce pomocí 8pinového konektoru mezi nimi. Neohýbejte nebo nedeformujte antény při manipulaci s deskami plošného spoje – v opačném případě může dojít k poruše zařízení.
  ajax 12v power supply unit
 9. Spojte desky plošného spoje pomocí konektoru a poté je upevněte vruty.

  Zkontrolujte, zda není akumulátor a připojené kabely přitlačeny. Při správné instalaci jsou desky plošného spoje pevně usazeny na vodících lištách a nepohybují se. Přidržte desky společně s krytem zařízení a otočte jej. Slot pro vložení SIM karty, a napájecí a Ethernetový konektor by měly přesně lícovat s otvory v krytu zařízení a tlačítko napájení by nemělo být zaseknuto.Změňte informaci o vstupním napětí na krytu zařízení, abyste v budoucnu předešli nesprávnému připojení napájení. Ke změně použijte speciální přiloženou samolepku.

 10. Připojte Ethernetový a napájecí kabel do odpovídajících konektorů.
 11. Zapněte napájecí zdroj 12V DC.

  Nepřipojujte napájecí kabel s napětím překračujícím přípustnou mez na vstupu.

 12. Zapněte zařízení stisknutím a přidržením tlačítka napájení po dobu 2 vteřin.
 13. Nasaďte zařízení na držák SmartBracket a upevněte jej.

Připojte 12V zdroj k zařízení, zapněte jej, počkejte, až se načte operační systém a zkontrolujte stav externího napájení v aplikaci Ajax. Pokud je externí napájení nedostupné, prověřte polaritu připojených vodičů. Pokud ani po kontrole není dostupné externí napájení, kontaktujte technickou podporu Ajax.

Údržba

Zařízení nevyžaduje technickou údržbu.

Technická specifikace

Vstupní napětí 8-20 V DC
Výstupní napětí 4.65 V DC ± 3%
Napětí při zapnutí 8 V DC ± 2.5%
Napětí při vypnutí 6.9-7.5 V (v závislosti na zatížení)
Maximální vstupní proud < 1 A
Maximální výstupní proud 1,5 A
Připojení Zásuvka: 6.5 × 2 mm
Zástrčka: 5.5 × 2,1 mm
Rozměry 138 × 64 × 13 mm
Hmotnost 30 g
Životnost 10 let

Obsah balení

 1. Ajax 12V PSU pro Hub/Hub Plus/ReX
 2. Připojovací adaptér
 3. Uživatelská příručka

Záruka

Záruka na zařízení Ajax platí dva roky od data nákupu.

Pokud zařízení nefunguje správně, měli byste nejprve kontaktovat technickou podporu – v polovině případů je možné technické problémy vyřešit vzdáleně!

Technická podpora: [email protected]

Need help?

In this section you’ll find detailed manuals and educational videos about all features of Ajax. And in case you need help of a technical specialist, we’re available 24/7.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: