Instrukcja użytkownika HomeSiren Fibra

Zaktualizowano

HomeSiren Fibra to przewodowa syrena do instalacji wewnątrz budynków. Urządzenie powiadamia o zdarzeniach i alarmach za pomocą wskaźnika LED i dźwięku o głośności do 105 dB. Umożliwia przewodowe podłączenie dodatkowej diody LED.

Syrena jest kompatybilna z Hub Hybrid (2G) i Hub Hybrid (4G). Łączenie z innymi hubami, podwajaczami zasięgu sygnału radiowego, ocBridge Plus oraz uartBridge nie jest obsługiwane. Nie przewidziano również integracji z innymi systemami alarmowymi.

HomeSiren Fibra działa jako część systemu Ajax, wymieniając dane z hubem za pośrednictwem bezpiecznego protokołu komunikacji przewodowej Fibra. Zasięg połączenia wynosi do 2000 metrów przy zastosowaniu skrętki U/UTP kat.5.

HomeSiren Fibra to produkt z linii Fibra. Tylko akredytowani partnerzy Ajaxa mogą instalować, sprzedawać i administrować tymi produktami.

Elementy funkcjonalne

 1. Wskaźnik LED.
 2. Sygnalizator syreny osłonięty materiałem.
 3. Uchwyt montażowy SmartBracket. Aby zdjąć panel, przesuń go w dół.
 4. Perforowana część uchwytu montażowego. Niezbędna do wyzwolenia zabezpieczenia przed manipulacją w przypadku próby oderwania urządzenia od podłoża. Nie należy jej odłamywać.
 5. Perforowane części uchwytu montażowego do wyprowadzenia przewodów.
 6. Otwór do zamocowania uchwytu montażowego SmartBracket za pomocą śruby.
 7. Przycisk wykrywający próbę manipulacji. Powiadamia o próbie usunięcia uchwytu montażowego lub oderwania urządzenia od powierzchni.
 8. Kod QR urządzenia i ID (numer seryjny). Służy do sparowania urządzenia z systemem Ajax.
 9. Zaciski do podłączenia urządzenia do huba.
 10. Łączniki do mocowania kabli z opaskami.

Zasada działania

HomeSiren Fibra to przewodowa syrena wewnętrzna.

Syrena realizuje dwa zadania:

 1. Informowanie o alarmie. Syrena reaguje na próby manipulacji i alarmy systemowe w czasie krótszym niż sekunda. Jest wystarczająco głośna, aby odstraszyć intruzów i zwrócić uwagę sąsiadów.
 2. Informuje o statusie zabezpieczeń. Syrena za pomocą sygnalizacji LED powiadamia o uzbrojeniu obiektu oraz informuje o opóźnieniach przy wejściu/wyjściu za pomocą dźwięku. Funkcje te są przydatne podczas sterowania systemem alarmowym za pomocą breloków i klawiatur (syrena przypomina o rozbrojeniu systemu po wejściu do obiektu).

Głośność i czas działania syreny reguluje się w aplikacji. W przypadku alarmu sygnalizator dźwiękowy może pracować od 3 sekund do 3 minut z głośnością od 81 do 105 dB. W aplikacji Ajax można określić, które czujniki aktywują syrenę.

Wyłączenie i zdemontowanie wyzwolonej syreny nie jest łatwe, jeśli została prawidłowo zainstalowana. Urządzenie ma solidną obudowę oraz zabezpieczony sygnalizator dźwiękowy. Syrena wyposażona jest w przycisk wykrywający próbę manipulacji dla dodatkowej ochrony. Wyzwala się, gdy ktoś próbuje otworzyć obudowę lub oderwać urządzenie od powierzchni.

Protokół komunikacji Fibra

Syrena używa technologii Fibra do transmisji alarmów i zdarzeń. Protokół zapewnia szybką, dwukierunkową i niezawodną komunikację przewodową między hubem i podłączonymi urządzeniami. Wykorzystując połączenie za pośrednictwem linii, Fibra dostarcza alarmy i zdarzenia natychmiast, nawet jeśli do systemu podłączonych jest 100 urządzeń.

Fibra obsługuje szyfrowanie blokowe z kluczem dynamicznym i weryfikuje każdą sesję komunikacyjną z urządzeniami, aby zapobiec sabotażowi i spoofingowi. Protokół zapewnia regularne odpytywanie „hub–syreny” z ustaloną częstotliwością w celu monitorowania połączenia i wyświetlania statusów urządzeń w aplikacjach Ajax w czasie rzeczywistym.

Wysyłanie zdarzeń do stacji monitorowania

System Ajax może przesyłać zdarzenia i alarmy do aplikacji monitorującej PRO Desktop a także do stacji monitorowania alarmów (CMS) w formatach SurGard (Contact ID), SIA DC-09 (ADM-CID), ADEMCO 685 i innych zastrzeżonych protokołach. Lista obsługiwanych protokołów jest dostępna tutaj.

HomeSiren Fibra może przesyłać następujące zdarzenia:

 1. Alarm/przywrócenie ochrony przed manipulacją.
 2. Utrata/odzyskanie połączenia pomiędzy HomeSiren Fibra a hubem.
 3. Aktywacja/dezaktywacja HomeSiren Fibra.
 4. Nieudana próba uzbrojenia systemu alarmowego (kiedy włączona jest funkcja sprawdzenia integralności systemu).

W przypadku alarmu operator stacji monitorującej agencji ochrony wie, co się stało i gdzie należy wysłać patrol interwencyjny.  Wszystkie urządzenia Ajax są adresowalne, więc zdarzenia, typ urządzenia, przypisana mu nazwa i pomieszczenie mogą być przekazywane do programu PRO Desktop i CMS.  Lista przekazywanych parametrów może się różnić w zależności od CMS i wybranego protokołu komunikacyjnego.

Sprawdź identyfikator urządzenia, numer obwodu (strefy) i numer linii w stanach urządzenia w aplikacji Ajax.

Wybór miejsca instalacji

Przy wyborze miejsca instalacji HomeSiren Fibra należy wziąć pod uwagę parametry wpływające na działanie urządzenia:

 • Poziom sygnału Fibra.
 • Długość przewodu do podłączenia HomeSiren Fibra.
 • Słyszalność syreny HomeSiren Fibra.
 • Widoczność wskaźnika LED syreny HomeSiren Fibra.
 • Długość przewodu do podłączenia diody LED innej firmy.

HomeSiren Fibra montuje się na pionowej powierzchni za pomocą dołączonych wkrętów. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do montażu wewnątrz pomieszczeń.

Zalecana wysokość montażu wynosi 2,5 metra lub więcej. Utrudni to intruzom dostęp do urządzenia w przypadku próby sabotażu. Jeśli syrena nie może być umieszczona na tej wysokości, można ją zainstalować niżej.

Uwzględnij te zalecenia podczas tworzenia projektu systemu alarmowego dla obiektu.  System alarmowy powinien być zaprojektowany i zainstalowany przez profesjonalistów. Lista autoryzowanych partnerów Ajax jest dostępna tutaj.

Nie instaluj HomeSiren Fibra:

 • Na zewnątrz. Może to spowodować uszkodzenie syreny.
 • W miejscach, gdzie sygnał audio syreny może zostać wytłumiony. Na przykład wewnątrz szafy lub za grubymi zasłonami. Zmniejsza to skuteczność działania syreny.
 • W pomieszczeniach o temperaturze i wilgotności nieodpowiadającej parametrom pracy. Może to spowodować uszkodzenie syreny.
 • W miejscach, gdzie syrena ma niestabilny lub niski poziom sygnału. Może to doprowadzić do utraty połączenia między hubem a syreną.
 • Obok czujników stłuczenia szkła. Może to powodować fałszywe alarmy czujnika stłuczenia szkła.

Poziom sygnału Fibra

Poziom sygnału Fibra jest określany przez liczbę niedostarczonych lub uszkodzonych pakietów danych w określonym czasie. Ikona  t na karcie Urządzenia w aplikacjach Ajax wskazuje poziom sygnału:

 • Trzy kreski — doskonały poziom sygnału.
 • Dwie kreski — dobry poziom sygnału.
 • Jedna kreska — niski poziom sygnału, nie gwarantuje stabilnego działania.
 • Przekreślona ikona — brak sygnału; stabilna praca nie jest gwarantowana.

Na poziom sygnału wpływają następujące czynniki:

 • Liczba czujników podłączonych do pojedynczej linii Fibra.
 • Długość i typ kabla.
 • Poprawność połączeń przewodów z zaciskami.

Projektowanie

Aby poprawnie zainstalować i skonfigurować urządzenia systemu alarmowego, należy właściwie przygotować projekt systemu. W projekcie należy uwzględnić liczbę i rodzaje urządzeń w obiekcie, ich dokładną lokalizację i wysokość montażu, długość linii przewodowych Fibra, rodzaj zastosowanego kabla oraz inne parametry.

Wskazówki dotyczące projektowania przewodowych systemów Fibra można znaleźć w tym artykule.

Topologie

Systemy Ajax obsługują dwie topologie: Promieniową oraz Pierścieniową.

Łączenie urządzeń w topologii pierścieniowej będzie zaimplementowane w kolejnych aktualizacjach OS Malevich. Aktualizacja sprzętowa Hub Hybrid nie jest wymagana.

Podłączenie promieniowe zajmuje jedno wyjście linii w hubie. W przypadku przerwania linii działa tylko segment fizycznie podłączony do huba. Wszystkie urządzenia podłączone za punktem przerwania stracą połączenie z hubem.
ajax glassprotect fibra
Podłączenie pierścieniowe zajmuje dwa wyjścia linii huba. Jeśli pierścień zostanie przerwany w jednym miejscu, żadne urządzenie nie zostanie wyłączone. Pierścień zostaje zrekonfigurowany na dwie linie, które nadal działają normalnie. Użytkownicy i agencja ochrony otrzymają powiadomienie o przerwaniu.
ajax glassprotect fibra

Promień Pierścień
 • zajmuje jedno wyjście linii huba
 • do 8 promieni na jednym hubie
 • do 2000 m zasięgu łączności przewodowej w jednej linii
 • na końcu linii zainstalowany jest rezystor końcowy
 • zajmuje dwa wyjścia linii huba
 • do 4 pierścieni na jednym hubie
 • do 500 m zasięgu łączności przewodowej w jednym pierścieniu
 • na końcu linii nie jest zainstalowany rezystor końcowy

Obie topologie mogą być używane w tym samym hubie. Na przykład można użyć dwóch połączeń pierścieniowych i czterech połączeń w topologii promieniowej. 

Do jednej linii Fibra można podłączyć różne typy urządzeń. Do tej samej linii można podłączyć na przykład czujniki magnetyczne, czujniki ruchu z obsługą weryfikacji fotograficznej, syreny i klawiatury. 

Urządzenia są podłączane do linii Fibra jedno po drugim, jak pokazano na rysunku. Rozgałęzianie linii nie jest obsługiwane.
ajax glassprotect fibra

W przypadku topologii promieniowej należy pamiętać o zainstalowaniu rezystora końcowego 120 omów na końcu linii (dostarczany w komplecie z hubem). Rezystor końcowy jest podłączony do zacisków sygnałowych ostatniego czujnika na linii.

Długość i typ kabla

Maksymalny zasięg dla połączenia przewodowego przy użyciu topologii promieniowej (radialnej) wynosi 2000 metrów, a przy użyciu topologii pierścieniowej — 500 metrów.

Zalecane typy kabli:

 • U/UTP kat. 5 4 × 2 × 0,51, z żyłą miedzianą.
 • Przewód sygnałowy 4 × 0,22 z żyłą miedzianą.

W przypadku użycia innego typu kabla zasięg komunikacji przewodowej może się zmienić. Nie testowano innych typów przewodów.

Weryfikacja za pomocą kalkulatora

Aby umożliwić potwierdzenie, że obliczenia są poprawne i zaprojektowany system sprawdzi się w praktyce, opracowaliśmy Kalkulator długości linii Fibra.Na etapie projektowania systemu kalkulator pomaga określić jakość komunikacji i długość kabla dla przewodowych urządzeń Fibra o wybranej konfiguracji.

Dodatkowe informacje

Maksymalny prąd, jaki Hub Hybrid może dostarczyć łącznie dla wszystkich linii Fibra, wynosi 600 mA. Łączne zużycie prądu urządzeń w systemie zależy od rodzaju przewodu, jego długości, rodzaju podłączonego urządzenia, jakości podłączenia przewodników oraz od innych czynników. Dlatego po wyborze urządzeń zalecamy weryfikację projektu za pomocą kalkulatora zasilania Fibra.

Do Hub Hybrid można podłączyć domyślnie do 100 urządzeń. Każde urządzenie podłączone do HomeSiren Fibra zajmuje również jedno miejsce w puli urządzeń huba.

Przygotowywanie do instalacji

Ułożenie kabli

Przygotowując się do ułożenia kabli, należy sprawdzić przepisy elektryczne i przeciwpożarowe obowiązujące w danym regionie. Należy ściśle przestrzegać odpowiednich norm i przepisów.

Najbezpieczniej poprowadzić kable wewnątrz ścian, podłóg i sufitów; w ten sposób będą one niewidoczne i niedostępne dla intruzów. Zapewni to również większą trwałość: na kable będzie oddziaływać mniej czynników zewnętrznych, które mogą wpłynąć na zużycie przewodnika i jego warstwy izolacyjnej.

Z reguły kable systemu alarmowego są układane na etapie budowy lub modernizacji i po wykonaniu okablowania w obiekcie.

Jeśli ułożenie kabli wewnątrz ścian jest niemożliwe, należy je poprowadzić tak, aby były wystarczająco chronione i ukryte przed ciekawskimi spojrzeniami. Na przykład w kanale kablowym lub ochronnej karbowanej rurce. Powinny one być ukryte. Na przykład za meblami.

Zalecamy zastosowanie przewodów ochronnych, kanałów kablowych lub karbowanych rurek do podłączenia przewodów niezależnie od tego, czy są prowadzone wewnątrz ściany, czy też nie. Kable powinny być ułożone starannie; nie wolno dopuścić do zwisania, splątania i skręcania.

Należy uwzględnić miejsca ewentualnych zakłóceń sygnału. Jeśli kabel jest prowadzony w pobliżu silników, generatorów, transformatorów, linii energetycznych, przekaźników sterujących lub innych źródeł zakłóceń elektromagnetycznych, należy w tych miejscach stosować skrętkę.

Prowadzenie kabli

Przy układaniu kabli systemu alarmowego należy uwzględnić nie tylko ogólne wymagania i zasady wykonywania prac elektroinstalacyjnych, ale także specyfikę montażu każdego urządzenia: wysokość montażu, sposób mocowania, wprowadzenia kabla do obudowy i inne parametry. 

Przed instalacją zalecamy zapoznanie się z rozdziałem Wybór miejsca instalacji niniejszej instrukcji, a także z instrukcją obsługi urządzenia przewodowego innej firmy. W przypadku pytań dotyczących działania urządzeń przewodowych innych firm należy skontaktować się z pomocą techniczną producenta danego urządzenia.

Staraj się unikać wszelkich odstępstw od projektu systemu alarmowego. Naruszenie podstawowych zasad instalacji, zaleceń niniejszej instrukcji oraz instrukcji producentów czujników lub urządzeń przewodowych innych firm może prowadzić do nieprawidłowego działania syreny, fałszywych alarmów podłączonych urządzeń i utraty połączenia z HomeSiren Fibra.

Przed ułożeniem kabli należy sprawdzić, czy nie są zagięte i nie mają uszkodzeń fizycznych. Wymień uszkodzone kable.

Kable sygnałowe do urządzeń Fibra należy układać w odległości co najmniej 50 cm od kabli zasilających przy układaniu równoległym, a w przypadku ich skrzyżowania – pod kątem 90°.

Przestrzegaj dopuszczalnego promienia zgięcia kabla. Jest on określony przez producenta w specyfikacji kabla. W przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia lub zniszczenia przewodnika.

Urządzenia Fibra są podłączane do linii jedno po drugim. Rozgałęzianie linii nie jest obsługiwane.

Przygotowanie kabli do podłączenia

Należy usunąć warstwę izolacyjną kabla i odsłonić przewody specjalnym ściągaczem izolacji. Izolacja przewodu zostanie odpowiednio usunięta bez uszkadzania przewodnika. Końcówki przewodów, które będą podłączane do zacisków czujnika, powinny być ocynowane lub zaciśnięte końcówkami. Zapewnia to niezawodne połączenie i chroni przewód przed utlenianiem.

Zalecane rozmiary końcówek kablowych: 0,75 do 1 mm2.

Instalacja i podłączenie

Przed zainstalowaniem HomeSiren Fibra upewnij się, że wybrana lokalizacja jest optymalna i zgodna z wymaganiami niniejszej instrukcji. Aby zmniejszyć ryzyko sabotażu, kable należy ukryć przed wzrokiem i zlokalizować w miejscu trudno dostępnym dla intruzów. Najlepiej prowadzić kable w ścianach, podłogach lub sufitach.

Przy podłączaniu zacisków urządzenia nie należy skręcać ze sobą przewodów, lecz je zlutować. Końcówki przewodów, które będą podłączane do zacisków, powinny być ocynowane lub zaciśnięte specjalnymi końcówkami. Zapewni to niezawodne połączenie. Podczas podłączania urządzenia należy przestrzegać procedur bezpieczeństwa i przepisów dotyczących prac przy instalacji elektrycznej.

Podłączanie HomeSiren Fibra do huba

 1. Zdejmij uchwyt montażowy SmartBracket z czujnika. W tym celu lekko naciśnij panel i zsuń go w dół.
 2. Wyjmij płytę HomeSiren Fibra z elementów mocujących na uchwycie montażowym, rozsuwając je.
 3. Przygotuj wcześniej otwory do wyprowadzenia kabli. Aby wyprowadzić kable z tyłu syreny, ostrożnie wyłam perforowane elementy uchwytu montażowego SmartBracket. Aby wyprowadzić kable z dolnej części syreny, wykonaj otwór w dolnej części obudowy za pomocą wiertarki, specjalnej frezarki do małych otworów lub narzędzi ręcznych.
  Aby wyprowadzić kable z tyłu syreny Aby wyprowadzić kable z dołu syreny
 4. Odłącz zasilanie zewnętrzne i baterię zapasową huba.

  1Zasilanie zewnętrzne.
  2Bateria zapasowa.

 5. Poprowadź kabel do obudowy huba. Podłącz przewody do linii huba.

  +24V — zacisk zasilania 24 V⎓.
  А, Bzaciski sygnałowe.
  GNDmasa.

 6. Poprowadź kabel z huba do uchwytu montażowego syreny przez wykonane otwory.
 7. Jeśli syrena nie jest ostatnim urządzeniem na linii, przygotuj wcześniej drugi kabel. Końcówki przewodów pierwszego i drugiego kabla, które będą wprowadzone do zacisków syreny, należy pocynować i zlutować ze sobą lub zacisnąć specjalnymi końcówkami.
 8. Poprowadź przewód do podłączenia diody LED innej firmy, jeśli planujesz ją wykorzystać.
 9. Przymocuj uchwyt montażowy do pionowej powierzchni w wybranym miejscu montażu za pomocą dołączonych wkrętów. Przy mocowaniu należy wykorzystać wszystkie punkty mocowania. Jeden z nich, w perforowanej części uchwytu montażowego nad zabezpieczeniem przed manipulacją, jest potrzebny do wyzwolenia zabezpieczenia przed manipulacją w przypadku próby oderwania obudowy od powierzchni.

 10. Zainstaluj płytkę HomeSiren Fibra w specjalnych uchwytach panelu montażowego.
 11. Podłącz przewody do zacisków zgodnie z poniższym rysunkiem. Zwracaj uwagę na biegunowość i kolejność podłączenia przewodów. Pewnie zamocuj przewody w zaciskach.

  +24V — zacisk zasilania 24 V⎓.
  А, Bzaciski sygnałowe.
  GNDmasa.

 12. Jeśli syrena jest ostatnim urządzeniem w linii i wykorzystywana jest topologia promieniowa, zainstaluj rezystor końcowy, podłączając go do zacisków sygnałowych urządzenia. Gdy używane jest połączenie pierścieniowe, rezystor końcowy nie jest potrzebny.

  Jeśli to możliwe, zalecamy łączenie urządzeń za pomocą topologii pierścienia (hub–urządzenie–hub). Poprawia to ochronę antysabotażową systemu.

 13. Podłącz zewnętrzną diodę LED..
 14. Przymocuj kable specjalnymi łącznikami na uchwycie montażowym.
 15. Podłącz baterię zapasową i zasilacz zewnętrzny do huba. Włącz hub.
 16. Umieść czujnik w uchwycie montażowym SmartBracket. Przymocuj syrenę za pomocą dołączonego wkrętu w dolnej części obudowy.
 17. Dodaj syrenę do systemu..
 18. Uruchom Test poziomu sygnału Fibra. Zalecany poziom sygnału to dwie lub trzy kreski. Jeśli poziom sygnału to jedna lub zero kresek, sprawdź poprawność połączenia i integralność kabla.
 19. Uruchom Test głośności.

Podłączenie zewnętrznego oświetlenia LED

Do HomeSiren Fibra można podłączyć zewnętrzną diodę LED. Działa ona równolegle z wbudowaną diodą LED urządzenia i w pełni odwzorowuje jej sygnały.

Podłączanie diody LED:

 1. Odłącz zasilanie zewnętrzne i baterię zapasową huba.

  1Zasilanie zewnętrzne.
  2Bateria zapasowa.

 2. Zdejmij syrenę z uchwytu montażowego SmartBracket, lekko popychając i pociągając ją do góry.
 3. Poprowadź przewód LED do otworu w uchwycie montażowym i podłącz go do zacisków HomeSiren Fibra.
 4. Umieść czujnik w uchwycie montażowym SmartBracket. Przymocuj syrenę za pomocą dołączonego wkrętu w dolnej części obudowy.
 5. Podłącz baterię zapasową i zasilacz zewnętrzny do huba. Włącz hub.
 6. Sprawdź działanie diody LED.

Dodawanie do systemu

Syrena jest kompatybilna tylko z Hub Hybrid (2G) i Hub Hybrid (4G). Urządzenia Fibra mogą być dodawane i konfigurowane za pomocą aplikacji Ajax PRO tylko przez użytkownika z uprawnieniami administratora.

Rodzaje kont i ich uprawnienia

Przed dodaniem urządzenia

 1. Zainstaluj aplikację Ajax PRO.
 2. Zaloguj się na konto PRO lub utwórz nowe.
 3. Wybierz przestrzeń lub utwórz nową.

  Funkcja przestrzeni jest dostępna dla aplikacji w następujących wersjach lub nowszych:

  • Ajax Security System 3.0. dla systemu iOS;
  • Ajax Security System 3.0. dla systemu Android;
  • Ajax PRO: Tool for Engineers 2.0 dla systemu iOS;
  • Ajax PRO: Tool for Engineers 2.0 dla systemu Android;
  • Ajax PRO Desktop 4.0. dla systemu macOS;
  • Ajax PRO Desktop 4.0. dla systemu Windows.
 4. Dodaj co najmniej jedno wirtualne pomieszczenie.
 5. Dodaj kompatybilny hub do przestrzeni. Upewnij się, że hub jest włączony i ma dostęp do internetu przez sieć ethernet, Wi-Fi i/lub komórkową.
 6. Upewnij się, że przestrzeń jest rozbrojona, a hub nie rozpoczyna aktualizacji, sprawdzając statusy w aplikacji Ajax.

Jak dodać HomeSiren Fibra

Aby dodać syrenę ręcznie

 1. Otwórz aplikację Ajax PRO. Wybierz hub, do którego chcesz dodać HomeSiren Fibra.
 2. Przejdź do karty Urządzenia i kliknij Dodaj urządzenie.
 3. Przypisz nazwę urządzeniu.
 4. Zeskanuj lub wpisz ręcznie kod QR. Kod QR znajduje się z tyłu obudowy pod uchwytem montażowym SmartBracket oraz na opakowaniu.
 5. Wybierz wirtualne pomieszczenie i grupę zabezpieczeń (jeśli włączony jest tryb grupowy.
 6. Naciśnij Dodaj.

Aby dodać syrenę automatycznie

 1. Otwórz aplikację Ajax PRO. Wybierz hub, do którego chcesz dodać fizycznie podłączone urządzenia.
 2. Przejdź do karty Urządzenia i kliknij Dodaj urządzenie.
 3. Wybierz Dodaj wszystkie urządzenia Fibra. Hub przeskanuje linie Fibra. Po zakończeniu skanowania na karcie Urządzenia zostanie wyświetlona lista wszystkich urządzeń fizycznie podłączonych do huba. Kolejność urządzeń zależy od linii, do której są podłączone.
 4. Na liście urządzeń dostępnych do dodania kliknij żądane urządzenie. Wskaźnik LED tego urządzenia zacznie migać. Dzięki temu wiesz, które urządzenie dodajesz, jak je nazwać i do którego pomieszczenia lub grupy je przypisać.
 5. Aby dodać urządzenie, wprowadź nazwę, określ pomieszczenie i grupę zabezpieczeń, jeśli włączony jest tryb grupowy. Kliknij Zapisz. Jeśli urządzenie pomyślnie dodano do huba, znika ono z listy urządzeń dostępnych do dodania i pojawia się na karcie Urządzenia w aplikacji.

Do jednego huba Ajax można podłączyć do 10 syren lub klawiatur z wbudowaną syreną.

HomeSiren Fibra współpracuje tylko z jednym hubem. Po podłączeniu do nowego huba syrena przestaje wymieniać polecenia z poprzednim hubem. Po dodaniu do nowego huba HomeSiren Fibra nie jest usuwany z listy urządzeń starego huba. Trzeba to zrobić ręcznie w aplikacji Ajax.

Test działania

System Ajax oferuje kilka rodzajów testów, które pomagają wybrać odpowiednie miejsce instalacji urządzeń. Testy nie rozpoczynają się od razu, ale nie później niż w ciągu jednego okresu odpytywania „hub–urządzenie”.

Testy dostępne dla HomeSiren Fibra:

 • Test siły sygnału Fibra. Test pozwala sprawdzić poziom i stabilność sygnału w miejscu instalacji.
 • Test głośności. Pozwala sprawdzić aktualny poziom głośności syreny i wybrać poziom optymalny dla chronionego obiektu.

Aby uruchomić test

 1. Wybierz hub, jeśli jest ich kilka lub jeśli używasz aplikacji Ajax PRO.
 2. Przejdź do menu Urządzenia .
 3. Wybierz HomeSiren Fibra.
 4. Przejdź do ustawień HomeSiren Fibra, klikając ikonę koła zębatego .
 5. Wybierz test:
  • Test siły sygnału Fibra.
  • Test głośności.
 6. Przeprowadź test, postępując zgodnie z podpowiedziami aplikacji.

Ikony

Ikony przedstawiają niektóre stany urządzenia. Są wyświetlane w aplikacji Ajax na karcie Urządzenia .

Ikona Znaczenie

Test siły sygnału Fibra – pokazuje siłę sygnału między hubem a urządzeniem. Zalecana wartość to dwie lub trzy kreski

Dowiedz się więcej

Syrena powiadamia o otwarciu.

HomeSiren Fibra została wyłączona.

Dowiedz się więcej

HomeSiren Fibra ma wyłączone wyzwalanie zdarzeń ochrony przed manipulacją.

Dowiedz się więcej

Urządzenie nie zostało przeniesione do nowego huba.

Dowiedz się więcej

Stany

Stany zawierają informacje o urządzeniu i jego parametrach pracy. Stany HomeSiren Fibra można znaleźć w aplikacjach Ajax:

 1. Przejdź do karty Urządzenia tab.
 2. Wybierz HomeSiren Fibra z listy urządzeń.
Parametr Znaczenie
Awaria

Kliknięcie otwiera listę usterek HomeSiren Fibra.

Pole to jest wyświetlane w przypadku wykrycia awarii.

Temperatura

Temperatura syreny. Jest mierzona na procesorze i zmienia się stopniowo.

Dopuszczalny błąd pomiaru pomiędzy wartością w aplikacji a temperaturą w pomieszczeniu wynosi 2°C.

Wartość jest aktualizowana, gdy tylko czujnik wykryje zmianę temperatury o co najmniej 2°C.

Można skonfigurować scenariusz według temperatury, aby sterować urządzeniami automatyzacji.

Dowiedz się więcej

Siła sygnału Fibra

Poziom sygnału między hubem a HomeSiren Fibra. Zalecana wartość to dwie lub trzy kreski.

Fibra to protokół służący do przesyłania zdarzeń i alarmów HomeSiren Fibra.

Dowiedz się więcej

Połączenie przez Fibra Status połączenia pomiędzy hubem a syreną:

 • Online — syrena jest podłączona do huba.
 • Offline — syrena utraciła połączenie z hubem. Sprawdź połączenie syreny z hubem.
Napięcie magistrali Wartość napięcia na linii Fibra, do której podłączona jest syrena.
Obudowa Stan zabezpieczenia przed manipulacją, które reaguje na oderwanie urządzenia od powierzchni lub otwarcie obudowy:

 • Zamknięty  czujnik jest zainstalowany w uchwycie montażowym SmartBracket. Normalny stan obudowy.
 • Otwarty — syrena została wyjęta z uchwytu montażowego SmartBracket lub naruszono integralność obudowy. Sprawdź stan obudowy syreny.

Dowiedz się więcej

Głośność alarmu Poziom głośności w przypadku alarmu:

 • Wyciszony — syrena nie emituje dźwięku po uruchomieniu alarmu.
 • Cichy — głośność 81 dB.
 • Głośny — głośność 93 dB.
 • Bardzo głośny — głośność 105 dB.

Poziom głośności jest mierzony w odległości 1 m od syreny

Czas trwania alarmu

Czas trwania alarmu dźwiękowego: od 3 sekund do 3 minut.

Ustawiany w przyrostach co 3 sekundy.

Sygnalizacja LED Ustawienia sygnalizacji LED syreny:

 • Wyłączony — sygnalizacja LED jest wyłączona.
 • Uzbrojone — syrena miga tylko wtedy, gdy system jest w trybie uzbrojenia.
 • Zawsze — syrena miga niezależnie od trybu ochrony.

Funkcja dotyczy zarówno wbudowanego, jak i zewnętrznego wskaźnika LED podłączonego do syreny.

Dowiedz się więcej

Ustawienia sygnałów dźwiękowych
Pokazuje ustawienia sygnałów dźwiękowych syreny.
Sygnał dźwiękowy podczas uzbrajania/rozbrajania Po włączeniu syrena powiadamia o uzbrojeniu i rozbrojeniu poprzez miganie diody LED i krótki sygnał dźwiękowy.
Powiadomienie o aktywacji/dezaktywacji trybu nocnego Po włączeniu tej opcji syrena powiadamia użytkownika o włączeniu i wyłączeniu trybu nocnego miganiem diody LED i krótkim sygnałem dźwiękowym.
Sygnał dźwiękowy opóźnienia wejścia/wyjścia Po włączeniu syrena sygnalizuje dźwiękiem opóźnienia przy wejściu.
Dzwonek po otwarciu

Po włączeniu tej funkcji syrena powiadamia o wyzwoleniu czujnika magnetycznego rozbrojonego systemu.

Dowiedz się więcej

Głośność sygnału dźwiękowego Wyświetlane, jeśli powiadomienia o uzbrojeniu/rozbrojeniu, opóźnieniu wejścia/wyjścia i otwarciu są aktywne. Pokazuje poziom głośności syreny dla powiadomień.
Permanentna dezaktywacja Pokazuje status funkcji permanentnej dezaktywacji urządzenia:

 • Nie — urządzenie pracuje normalnie i przesyła wszystkie zdarzenia.
 • Tylko pokrywa — administrator huba wyłączył powiadomienia o wyzwoleniu zabezpieczenia przed manipulacją.
 • Całkowicie — administrator huba całkowicie wyłączył syrenę z systemu. Urządzenie nie wykonuje poleceń systemowych i nie zgłasza alarmów ani innych zdarzeń.

Dowiedz się więcej

Oprogramowanie Wersja oprogramowania sprzętowego HomeSiren Fibra.
ID urządzenia Identyfikator/numer seryjny HomeSiren Fibra. Dostępne również na tylnej części obudowy syreny oraz na jej opakowaniu.
Nr. urządzenia Numer obwodu (strefy) HomeSiren Fibra.
Nr magistrali Numer linii Fibra w hubie, do której fizycznie podłączono HomeSiren Fibra.

Ustawienia

Aby zmienić ustawienia syreny w aplikacji Ajax:

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Wybierz HomeSiren Fibra z listy.
 3. Przejdź do Ustawień, klikając ikonę kółka zębatego .
 4. Ustaw wymagane ustawienia.
 5. Kliknij Powrót, aby zapisać nowe ustawienia.
Ustawienia Znaczenie
Imię

Nazwa syreny. Wyświetlana na liście wszystkich urządzeń huba, w SMS-ach i powiadomieniach o zdarzeniach.

Aby zmienić nazwę urządzenia, kliknij pole tekstowe.

Nazwa może zawierać do 12 znaków cyrylicy lub do 24 znaków łacińskich.

Pomieszczenie

Wybór wirtualnego pomieszczenia HomeSiren Fibra.

Nazwa pomieszczenia jest wyświetlana w treści SMS-ów i w powiadomieniach o zdarzeniach.

Alarmy w trybie grupowym Wybór grupy, do której przypisana jest syrena. Można wybrać jedną lub wszystkie grupy:

 • Jeśli syrena jest przypisana do określonej grupy, to powiadamia o alarmach i zdarzeniach tylko tej grupy.
 • Jeśli syrena jest przypisana do wszystkich grup, to powiadamia o alarmach i zdarzeniach wszystkich grup w systemie.

Niezależnie od wybranej grupy syrena będzie reagować na aktywację trybu nocnego i alarmy.

Opcja jest wyświetlana, jeśli tryb grupowy jest włączony na hubie.

Głośność alarmu Poziom głośności w przypadku alarmu:

 • Wyciszony — brak dźwięku syreny.
 • Cichy — głośność 81 dB.
 • Głośny — głośność 93 dB.
 • Bardzo głośny — głośność 105 dB.

Poziom głośności jest mierzony w odległości 1 m od syreny.

Czas trwania alarmu

Czas trwania alarmu dźwiękowego: od 3 sekund do 3 minut.

Czas trwania jest ustawiony w 3-sekundowych odstępach.

Sygnalizacja LED Ustawienia sygnalizacji LED syreny:

 • Wyłączone — sygnalizacja LED jest wyłączona.
 • Uzbrojone — dioda LED miga co 2 sekundy, gdy system jest w trybie uzbrojonym.
 • Zawsze — dioda LED miga co 2 sekundy niezależnie od trybu ochrony.

Funkcja dotyczy zarówno wbudowanego, jak i zewnętrznego wskaźnika LED podłączonego do syreny.

Dowiedz się więcej

Typ zewnętrznego wskaźnika LED Ustawienia zewnętrznej sygnalizacji LED

 • Stałe podświetlenie.
 • Miganie.

Funkcja dotyczy zewnętrznego wskaźnika LED podłączonego do syreny.

Ustawienie dostępne jest dla hubów z systemem operacyjnym OS Malevich 2.19 lub wyższej oraz syren z wersją oprogramowania 5.55.11.4 lub wyższą.

Ustawienia sygnałów dźwiękowych Otwiera ustawienia sygnałów dźwiękowych syreny. Szczegółowy opis ustawień jest dostępny poniżej.
Test siły sygnału Fibra

Przełączenie syreny w tryb testu siły sygnału Fibra.

Test pozwala sprawdzić poziom sygnału pomiędzy hubem a syreną za pośrednictwem protokołu komunikacji przewodowej Fibra w celu wybrania optymalnego miejsca instalacji.

Dowiedz się więcej

Test głośności

Przełączenie urządzenia w tryb próby głośności.

Test pozwala sprawdzić aktualny poziom głośności syreny i wybrać poziom optymalny dla chronionego obiektu.

Dowiedz się więcej

Instrukcja użytkownika Otwiera instrukcję użytkownika HomeSiren Fibra w aplikacji Ajax.
Permanentna dezaktywacja

Umożliwia użytkownikowi wyłączenie urządzenia bez usuwania go z systemu.

Dostępne są trzy opcje:

 • Nie — urządzenie pracuje normalnie i przesyła wszystkie zdarzenia.
 • Całkowicie — urządzenie nie wykonuje poleceń systemowych, a system ignoruje alarmy i inne powiadomienia z urządzenia.
 • Tylko obudowa — system będzie ignorował tylko powiadomienia o wyzwoleniu zabezpieczenia przed manipulacją urządzeniem.

Dowiedz się więcej

Usuń urządzenie Usuwa sparowanie HomeSiren Fibra z hubem i jego ustawienia.

Ustawienia dźwięków syreny

Sygnał dźwiękowy przy zmianie trybu uzbrojenia

Uzbrajanie/Rozbrajanie Po włączeniu tej opcji syrena powiadamia użytkownika o uzbrojeniu i rozbrojeniu świeceniem ramki LED i krótkim sygnałem dźwiękowym.
Aktywacja/dezaktywacja trybu nocnego Po włączeniu tej opcji syrena powiadamia użytkownika o uzbrojeniu i rozbrojeniu w trybie nocnym miganiem diody LED i krótkim sygnałem dźwiękowym.
Głośność sygnału dźwiękowego Wybór poziomu głośności syreny dla powiadomień o uzbrojeniu/rozbrojeniu, opóźnieniu wejścia/wyjścia i otwarciu:

 • Bardzo cichy — głośność 70 dB.
 • Cichy — głośność 81 dB.
 • Głośny — głośność 93 dB.
 • Bardzo głośny — głośność 105 dB.

Poziom głośności jest mierzony w odległości 1 m od syreny.

Poziom głośności Bardzo cichy jest dostępny dla syren z wersją oprogramowania od 5.55.12.1 oraz w aplikacjach w następujących wersjach i wyższych:

 • Ajax Security System 3.0 dla iOS;
 • Ajax Security System 3.0 dla Android;
 • Ajax PRO: Tool for Engineers 2.0 dla iOS;
 • Ajax PRO: Tool for Engineers 2.0 dla Android;
 • PRO Desktop 4.0 dla macOS;
 • PRO Desktop 4.0 dla Windows.

Sygnał dźwiękowy przy opóźnieniach

Opóźnienia wejścia

Po włączeniu syrena sygnalizuje dźwiękiem opóźnienie przy wejściu.

Dowiedz się więcej

Opóźnienia wyjścia

Po włączeniu syrena sygnalizuje dźwiękiem opóźnienie przy wyjściu.

Dowiedz się więcej

Opóźnienia wejścia w trybie nocnym

Po włączeniu syrena sygnalizuje dźwiękiem opóźnienie przy wejściu w trybie nocnym.

Dowiedz się więcej

Opóźnienia wyjścia w trybie nocnym

Po włączeniu syrena sygnalizuje dźwiękiem opóźnienie przy wejściu w trybie nocnym.

Dowiedz się więcej

Sygnał dźwiękowy przy rozbrojeniu

Dzwonek po otwarciu

Po włączeniu tej funkcji syrena emituje sygnał dźwiękowy o wyzwoleniu czujnika magnetycznego rozbrojonego systemu.

Czym jest Dzwonek

Konfigurowanie Dzwonka

Głośność sygnału dźwiękowego syreny

Głośność sygnału dźwiękowego Wybór poziomu głośności syreny dla powiadomień o uzbrojeniu/rozbrojeniu, opóźnieniu wejścia/wyjścia i otwarciu:

 • Bardzo cichy — głośność 70 dB.
 • Cichy — głośność 81 dB.
 • Głośny — głośność 93 dB.
 • Bardzo głośny — głośność 105 dB.

Poziom głośności jest mierzony w odległości 1 m od syreny.

Poziom głośności Bardzo cichy jest dostępny dla syren z wersją oprogramowania od 5.55.12.1 oraz w aplikacjach w następujących wersjach i wyższych:

 • Ajax Security System 3.0 dla iOS;
 • Ajax Security System 3.0 dla Android;
 • Ajax PRO: Tool for Engineers 2.0 dla iOS;
 • Ajax PRO: Tool for Engineers 2.0 dla Android;
 • PRO Desktop 4.0 dla macOS;
 • PRO Desktop 4.0 dla Windows.

Ustawianie reakcji syreny na alarmy urządzenia

W aplikacjach Ajax można osobno skonfigurować reakcję syreny na alarmy każdego czujnika w systemie. Funkcja jest przydatna, jeśli nie ma potrzeby aktywowania syreny w przypadku alarmu konkretnego urządzenia. Na przykład przez wyzwolenie czujnika zalania LeaksProtect.

Aby ustawić reakcję syreny na alarm urządzenia

 1. Otwórz aplikację Ajax.
 2. Przejdź do karty Urządzenia .
 3. Z listy wybierz urządzenie, dla którego chcesz skonfigurować reakcję syreny.
 4. Przejdź do Ustawień, klikając ikonę kółka zębatego.
 5. Znajdź pozycję Włączenie syreny przy wykryciu alarmu. Włącz lub wyłącz funkcję.
 6. Powtórz kroki 3–5 dla pozostałych urządzeń systemu alarmowego.

Domyślnie reakcja syreny jest włączona dla alarmów wszystkich urządzeń w systemie.

Ustawianie reakcji na alarm ochrony przed manipulacją

W aplikacjach Ajax można skonfigurować reakcję syreny na alarmy obudowy każdego urządzenia systemu. Gdy funkcja jest aktywna, syrena będzie wydawać sygnał dźwiękowy po wyzwoleniu przycisku wykrywającego próbę manipulacji urządzenia.

Aby ustawić reakcję syreny na alarm zabezpieczenia przed manipulacją

 1. Otwórz aplikację Ajax.
 2. Przejdź do karty Urządzenia .
 3. Wybierz hub i przejdź do jego Ustawień .
 4. Wybierz menu Opcje systemowe.
 5. Przejdź do sekcji Ustawienia sygnalizatorów.
 6. Włącz opcję Alarm głośny, jeśli otwarta jest pokrywa huba lub czujnika.
 7. Kliknij Wróć, aby zapisać nowe ustawienia.

Przycisk wykrywający próbę manipulacji reaguje na otwarcie i zamknięcie obudowy niezależnie od trybu ochrony urządzenia lub systemu.

Ustawienie reakcji na naciśnięcie przycisku alarmowego w aplikacjach Ajax

W aplikacjach Ajax można skonfigurować reakcję syreny na alarm po naciśnięciu przycisku alarmowego.

Aby skonfigurować reakcję syreny na naciśnięcie przycisku alarmowego w aplikacjach Ajax

 1. Otwórz aplikację Ajax.
 2. Przejdź do karty Urządzenia .
 3. Wybierz hub i przejdź do jego Ustawień .
 4. Wybierz menu Opcje systemowe.
 5. Przejdź do sekcji Ustawienia sygnalizatorów.
 6. Włącz opcję Alarm głośny, jeśli został naciśnięty przycisk napadowy w aplikacji.
 7. Kliknij Wróć, aby zapisać nowe ustawienia.

Ustawianie wskazania syreny po alarmie


Syrena może informować o alarmach wyzwolonych w uzbrojonym systemie za pomocą sygnalizacji LED.

Funkcja działa następująco:

 1. System rejestruje alarm.
 2. Syrena sygnalizuje alarm dźwiękowo (czas trwania i głośność zależą od ustawień).
 3. Dioda LED syreny i zewnętrzna dioda LED (jeśli jest podłączona) migają dwukrotnie (mniej więcej raz na 3 sekundy) do momentu rozbrojenia systemu.

Dzięki sygnalizacji poalarmowej użytkownicy systemu i agencje ochrony mogą stwierdzić, że doszło do alarmu.

Wskazanie syreny po alarmie nie działa w przypadku czujników zawsze aktywnych, jeżeli taki czujnik został wyzwolony, kiedy system był rozbrojony.

Aby włączyć wskazanie syreny po alarmie, w aplikacji Ajax PRO::

 1. Przejdź do ustawień syreny: 
  • Hub → Ustawienia → Opcje systemowe → Ustawienia sygnalizatorów
 2. Określ zdarzenia, o których syreny będą informować dwukrotnym miganiem do chwili rozbrojenia systemu alarmowego:
  • Potwierdzony alarm wtargnięcia/przycisku awaryjnego.
  • Pojedynczy alarm wtargnięcia/przycisku awaryjnego.
  • Otwarcie obudowy.
 3. Naciśnij Wybierz urządzenia i wybierz wymagane syreny. Kliknij Powrót. Ustawione parametry zostaną zapisane.
 4. Kliknij Powrót. Wszystkie ustawienia zostaną zastosowane.

Konfigurowanie Dzwonka

Gdy funkcja dzwonka jest włączona, syrena wydaje specjalny dźwięk sygnalizujący wyzwolenie czujników magnetycznych, gdy system jest rozbrojony. Funkcja jest wykorzystywana na przykład w sklepach do powiadamiania pracowników, że ktoś wszedł do budynku. 

Powiadomienia konfiguruje się w dwóch etapach: konfiguracja syren i konfiguracja czujników magnetycznych.

Aby skonfigurować syrenę

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Wybierz wymaganą syrenę z listy.
 3. Przejdź do Ustawień syreny, klikając ikonę kółka zębatego .
 4. Przejdź do menu Ustawienia sygnału dźwiękowego.
 5. Włącz opcję Dzwonek po otwarciu w kategorii Sygnał dźwiękowy w trybie rozbrojonym.
 6. Ustaw głośność sygnałów dźwiękowych. Dostępne są 3 opcje:
  • Cicho — 81 dB, mierzone w odległości 1 m od syreny.
   Głośno — 93 dB, mierzone w odległości 1 m od syreny.
  • Bardzo głośno — 105 dB, mierzone w odległości 1 m od syreny.

   Określona Głośność sygnałów dźwiękowych dotyczy również głośności sygnałów dźwiękowych przy uzbrajaniu/rozbrajaniu oraz opóźnienia przy wejściu/wyjściu.

 7. Kliknij Powrót, aby zapisać ustawienia.
 8. Powtórz kroki 2–7 dla innych syren, dla których chcesz włączyć sygnały dźwiękowe.
 9. Skonfiguruj czujnik magnetyczny.

Wskazanie

Zdarzenie Wskazanie Uwaga
Alarm Emituje sygnał dźwiękowy i cała sygnalizacja LED ustaje. Czas trwania i głośność sygnału dźwiękowego zależą od ustawień syreny.

Wykrycie alarmu w uzbrojonym systemie

(jeśli włączona jest sygnalizacja poalarmowa)

Wbudowana i zewnętrzna dioda LED (jeśli jest podłączona) migają co 3 sekundy do momentu rozbrojenia systemu. Sygnalizacja włącza się po pełnym odtworzeniu przez syrenę sygnału alarmowego.
Podłączenie zasilania 24 V⎓ Dioda LED zapala się raz na 1 sekundę.

System alarmowy jest uzbrojony

(jeśli włączona jest opcja Sygnał dźwiękowy przy zmianie trybu uzbrojenia)

Dioda LED miga raz i emitowany jest krótki sygnał dźwiękowy. Głośność sygnału dźwiękowego zależy od wybranych ustawień.

System alarmowy jest rozbrojony

(jeśli włączona jest opcja Sygnał dźwiękowy przy zmianie trybu uzbrojenia)

Dioda LED miga dwa razy i emitowane są dwa krótkie sygnały dźwiękowe. Głośność sygnału dźwiękowego zależy od wybranych ustawień.

Syrena w trybie uzbrojenia 

(jeśli sygnalizacja jest skonfigurowana w trybie uzbrojonym)

Dioda LED zapala się raz na 2 sekundy.

Awarie

W przypadku wykrycia usterki syreny licznik usterek jest wyświetlany w aplikacjach Ajax w lewym górnym rogu ikony urządzenia.

Wszystkie usterki są widoczne w stanach podłączonego urządzenia. Pola z usterkami zostaną zaznaczone na czerwono.

Nieprawidłowe działanie HomeSiren Fibra

 • Temperatura syreny jest poza dopuszczalnymi granicami.
 • Obudowa syreny została otwarta lub oderwana od powierzchni (wyzwolenie przycisku wykrywającego próbę manipulacji).
 • Brak połączenia pomiędzy syreną a hubem za pomocą protokołu Fibra.
 • Niskie napięcie linii zasilającej HomeSiren Fibra.

Konserwacja

Regularnie sprawdzaj działanie syreny. Optymalna częstotliwość kontroli to raz na trzy miesiące. Zalecamy sprawdzenie prawidłowego zamocowania przewodów w zaciskach syreny.

Czyść na bieżąco obudowę z kurzu, pajęczyn i innych zanieczyszczeń. Używaj miękkiej, suchej ściereczki, odpowiedniej do pielęgnacji sprzętu. Do czyszczenia urządzenia nie należy używać żadnych substancji zawierających alkohol, aceton, benzynę i inne aktywne rozpuszczalniki.

Pełny zestaw

 1. HomeSiren Fibra.
 2. Uchwyt montażowy SmartBracket.
 3. Zestaw instalacyjny.
 4. Krótka instrukcja.

Gwarancja

Gwarancja dla produktów Limited Liability Company „Ajax Systems Manufacturing” jest ważna 2 lata po zakupie.

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, zalecamy najpierw skontaktować się z działem wsparcia technicznego Ajax. W większości przypadków problemy techniczne można rozwiązać zdalnie.

Wsparcie techniczne

e-mail

Telegram

Potrzebujesz pomocy?

W tej sekcji znajdziesz szczegółowe instrukcje i filmy edukacyjne na temat wszystkich funkcji systemu Ajax. A jeśli potrzebujesz pomocy specjalisty technicznego, jesteśmy dostępni non stop (24/7).

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: